Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2021-06-22

Sammanträde 2021-06-22

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 04/2021

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Inriktningsbeslut avseende avyttring av utbildningsfastighet er SEKRETESS

6 Beslut om yttrande avseende lekmannarevisorernas årsrapport

Informationsärenden

7 Information till styrelsen avseende utveckling av Herbariet 2, SEKRETESS

8 Svar på skrivelse från Samfundet S:t Erik Angående rivning och ombyggnad av Stockholms friliggande förskolor från 1960 –1980-talen utifrån tre aktuella exempel