Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2021-12-08

Sammanträde 2021-12-08

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 07/2021

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Beslut om sammanträdestider för 2022

6 Beslut om internkontrollplan för 2022

7 Beslut om reviderade styrande dokument

8 Genomförandebeslut avyttring av utbildningsfastigheter SEKRETESS

9 Utredningsbeslut projekt

1. Ny skola Stora Sköndal
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Inriktningsbeslut projekt

1. Ny grundskola vid Slakthusområdet
2. Ny förskola Ekhäradsgatan 3

11 Genomförandebeslut projekt

1. Reviderat genomförandebeslut Aspuddens skola
2. Nyängsvägen 66
3. Underhåll på förskola Karlslundsvägen 10

12 Balanslista projekt SEKRETESS

Informationsärenden

13 Information till styrelsen avseende tecknandet av LOI för förvärv av tomträtten till Svedjaren 1

15 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

16 Information om skrivelser och remisser