Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Ungdomsprojektet - Skarpnäckslyftet
Den allmänna frågestunden inleds direkt efter redovisningen.

184 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

185 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 183- 204 och 211

186 Anmälan av protokolljustering

187 Information från stadsdelsförvaltningen

188 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

189 Tertialrapport 2/2010

Dnr 1.2.1.-370/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

190 Deltagande i projektet "Verksamhet och hälsa"

Dnr 1.2.6.-391/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

191 Byte av namn på Skarpnäcks torg och Pilottorget i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-221/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

192 Nybyggnad av förskola i kv Långe Erik 2 vid Kärrtorps IP

Genomförandebeslut
Dnr 2.6.-1/10
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Omedelbar justering

193 Beslut om studieresa till Bryssel

Dnr 1.1.-372/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

194 Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Svar på remiss från KS Dnr: 327-1648/2010
Dnr 1.5.1.-344/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

195 Motion av Stellan Hamrin (V) om en årlig "Återvinningsdag" i Stockholm

Svar på remiss från KS Dnr: 303-1087/2010
Dnr 1.5.1.-194/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering

196 Motion (2010:15) om uppförande av en vattenorgel i Stockholm

Svar på remiss från KS Dnr: 328-1559/2010
Dnr 1.5.1.-283/10
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

197 Ansökan om stimulansmedel för bättre vård och omsorg om äldre personer

Dnr 007-263/09
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel. 508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

198 Anmälan om sommarkoloniverksamhet 2010

Dnr 5-379/10
(Utsändes)
Handläggare: Per - Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

199 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

200 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

201 Medborgarförslag enligt lista

Dnr 1.2.4.-386/10, 1.2.4.-389
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

202 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

203 Minnesanteckningar från möte med SkarpBrå 2010-09-06

Dnr: 1.2.5.-87/10
(Utsändes)
Handläggare: Stefan Lundh Tel. 508 15 054

204 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-333/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

205 Upphandling av ramavtal för städtjänster för stadsdelsnämnderna i Farsta, Skarpnäck och Älvsjö - Förfrågningsunderlag

(Begränsat utskick, utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

206 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tel. 508 15 119

208 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

209 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

210 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

TILLÄGG - ANMÄLNINGSÄRENDEN

211 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-09-07

(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450