Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-26

Sammanträde 2015-02-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 19

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

7 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Söderort verksamhetsåret 2014 och ansökan för verksamhetsåret 2015

Dnr: 1.2.1. -16/14
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08-508 15 418
Omedelbar justering

8 Tillsyn av tobak och folköl 2014 samt tillsynsplan 2015

Dnr: 1.3.1. -21/15
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302

9 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

Dnr: 1.1. -52/15
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på medborgarförslag om gratis broddar till personer fyllda 65 år

Dnr: 1.6. -35/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

11 Gångplan för Stockholm

Remiss från trafiknämnden, dnr T2014-00917
Dnr: 1.5.3. -588/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ombedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Flygeleven 2 i stadsdelen Skarpnäcks gård

Remiss från stadsbyggnadskontoret, SDp 2014-02037
Dnr: 1.5.3. -588/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ombedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Brukarundersökning ekonomiskt bistånd

Dnr: 1.2.1. -30/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

15 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

16 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

17 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

18 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

20 Tillsynsärende enligt § 14 Tobakslagen (1993:581) gällande MIG Spel och Tobak

Dnr: 1.3.1. -596/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302
Ombedelbar justering

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a Föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Åsa Arkö Qvarfordt Tel: 08-508 15 118

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 14 833

23 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Söderort verksamhetsåret 2014 och ansökan för verksamhetsåret 2015

§8 Tillsyn av tobak och folköl 2014 samt tillsynsplan 2015

§9 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§10 Svar på medborgarförslag om gratis broddar till personer fyllda 65 år

§11 Gångplan för Stockholm

§12 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Flygeleven 2 i stadsdelen Skarpnäcks gård

§13 Brukarundersökning ekonomiskt bistånd

§14 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§16 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§17 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§18 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§20 Tillsynsärende enligt § 14 Tobakslagen (1993:581) gällande sekretess

§21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a Föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista