Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 33

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1. -322/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utseende av ombud

Dnr: 1.1. -323/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Utseende av delgivningsmottagare

Dnr: 1.1. -324/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1. -327/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Medborgarförslag angående gatukonst

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -267/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

12 Genusplogning och genussopning

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -230/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

13 Riktlinjer för representation och mutor

Dnr: 1.1. -320/15
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

14 Slutlig rapport av nationella projektet Romane Buca

Dnr: 1.2.6. -357/12
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Uppföljning av verksamheter och entreprenadavtal med Omsorgshuset i Stockholm AB gällande drift av boendestöd, stödboende och träfflokal

16 Arbetsmiljöpolicy för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Dnr: 1.1. -342/15
(Utsändes)
Handläggare: Anna Arkelius Tel: 08-508 15 033

REMISSER

17 Remiss om motion om breddat utbud av feriejobb

Svar på remiss om motion från Jan Jönsson (FP), dnr 535/2015
Dnr: 1.5.1. -293/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Remiss av betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 110-1125-2015
Dnr: 1.5.1. -321/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

19 Remiss om (2015:19)"Motion om införandet av ett program mot hedersrelaterat våld"

Remiss från kommunstyrelsen dnr: 106-647/2015, svar på motion av Lotta Edholm m.fl. (alla FP)
Dnr: 1.5.1. -269/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanne A Balotis Tel: 08-508 15 049
Omedelbar justering

20 Remiss om Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning i stadens offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsens remiss med dnr 106-407/2015, svar på motion från Anna König Jerlmyr (M) och Andrea Ström (M)
Dnr: 1.5.1. -234/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanne A Balotis Tel: 08-508 15 049
Omedelbar justering

21 Remiss om Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

Remiss från kommunstyrelsen dnr: 106-524/2015, svar på motion från Maria Danielsson, Martin Westmont, Jacob Hagnell, Margareta Haglund, Per Ossmer och William Hahne (SD)
Dnr: 1.5.1. -233/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanne A Balotis Tel: 08-508 15 049
Omedelbar justering

22 Samråd om depå till ny tunnelbana

Gemensamt svar på remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting
Dnr: 1.5.3. -307/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

23 Yttrande över serveringstillstånd - Koloni Kiosk, Orhemsvägen 31, Skarpnäck

Svar på remiss från Socialförvaltningen, Tillståndsenheten dnr 9.1-03837/2015
Dnr: 1.5.2. -236/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Remiss av betänkandet 'Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck'

Svar på remiss från KF/KS, dnr 110-1166/2015
Dnr: 1.5.1. -336/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Månadsrapport juli 2015

(Utsändes)
Dnr 1.2.1. -80/15
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Brukarundersökning i förskolan 2015

27 Halvårsrapport januari - juni 2015 angående tillsyn av tobak och folköl

Dnr: 1.3.1-21/15
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302

28 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

29 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

30 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

31 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

32 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

33 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

34 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Aleksandar Medak Tel: 08-508 15 144

35 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro Närvaron redovisas separat på blad 1 ­ 4.

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Utseende av ombud

§9 Utseende av delgivningsmottagare

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Medborgarförslag angående gatukonst

§13 Riktlinjer för representation och mutor

§14 Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bucá

§15 Uppföljning av verksamheter och entreprenadavtal med Omsorgshuset i Stockholm AB gällande drift av boendestöd, stödboende och träfflokal

§16 Arbetsmiljöpolicy för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

§17 Remiss om motion om breddat utbud av feriejobb

§18 Svar på remiss av betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet

§19 Remiss om (2015:19)"Motion om införandet av ett program mot hedersrelaterat våld".

§20 Remiss om Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning i stadens offentliga rum

§21 Remiss om Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

§22 Samråd om depå till ny tunnelbana

§23 Yttrande över serveringstillstånd - Koloni Kiosk, Orhemsvägen 31, Skarpnäck

§24 Remiss av betänkandet 'Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck'

§25 Månadsrapport juli 2015

§27 Halvårsrapport januari-juni 2015 angående tillsyn av tobak och folköl

§28 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§30 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§32 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§33 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§34 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

§35 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista