Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 35 samt 37

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015

8 Redovisning av verksamhet med Personligt ombud i Söderort för verksamhetsår 2015 och ansökan för verksamhetsår 2016

Dnr: 1.2.1. -16/14 samt 1.2.1. -512/15
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08-508 15 418
Omedelbar justering

9 Skarpnäcks stadsdelsnämnds delegationsordning

Dnr: 1.1. -118/15
(Utsändes senare)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering

10 Kvalitetsgarantier 2016

Dnr: 1.2.1. -524/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

11 Tillsyn av tobak och folköl 2015 samt tillsynsplan 2016

Dnr: 1.3.1. -463/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanne A Balotis Tel: 08-508 15 049
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Medborgarförslag angående mötesplats för seniorer i Bagarmossen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -460/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

13 Medborgarförslag angående ”Skarpnäck stadsdel bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen”

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -467/15
(Utsändes)
Handläggare: Åsa Örnevik Tel: 08-508 15 039

14 Medborgarförslag om fritidsgård för barn med specifika behov med öppet på helgerna

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -484/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

15 Medborgarförslag om trygghet för unga kvinnor

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -486/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

16 Medborgarförslag angående föreningsmeddelandetavlor i stadsdelen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -491/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

17 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin

Dnr: 1.2.1. -466/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024 Sida 4 (7)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Brukarundersökning – Familjerätt sydost 2015

Dnr: 1.2.1. -468/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

19 Brukarundersökning – Ungdomsmottagningen 2015

Dnr: 1.2.1. -471/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

20 Brister i belysning i Bagarmossens centrum och ökad trygghet

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes
Elmgren m.fl. (S) och Tina Kratz (V)
Dnr: 1.6. -521/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

21 Minskad trygghet i medborgarundersökningen 2015

Svar på skrivelse från Jesper Svensson (L)
Dnr: 1.6. -518/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

REMISSER

22 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 173-986/2015
Dnr: 1.5.1. -503/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ombedelbar justering

23 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt Sol och daglig verksamhet enligt LSS

Svar på remiss dnr 152-1753/2015
Dnr: 1.5.1. -494/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Ombedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Stockholms miljöprogram 2016-2019

Svar på remiss dnr 303-1200/2015
Dnr: 1.5.1. -505/15
(Utsändes)
Handläggare: Åsa Örnevik Tel: 08-508 15 039
Ombedelbar justering

25 Projektrapporten ”Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning”

Svar på remiss dnr 3.1.3.-156/2015
Dnr: 1.4. -501/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Ombedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Motion om värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

Svar på motion (2015:79) från Richard Bengtsson (L)
och Rasmus Jonlund (L), dnr 106-1689/2015
Dnr: 1.5.1. -543/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Ombedelbar justering

27 Utvärdering av feriejobb för unga

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 149-1952/2015
Dnr: 1.5.1. -557/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024 Sida 6 (7)

28 Kulturrådets redovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1982/2015
Dnr: 1.5.1. -559/15
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

ANMÄLNINGSÄRENDEN

29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -203/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

31 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

32 Inkomna medborgarförslag enligt lista

33 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

34 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021 Sida 7 (7)

35 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

36 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021Tilläggsärende – beslutsärende

37 Demokrati- och utvecklingsmedel

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jesper
Svensson (L), Gunnar Caperius (C) och Johan Sunbring
(KD)
Dnr: 1.6. -519/15
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Sirpa Rantanen Tel: 08-508 14 113

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015

§8 Redovisning av verksamhet med Personligt ombud i Söderort för verksamhetsår 2015 och ansökan för verksamhetsår 2016

§9 Skarpnäcks stadsdelsnämnds delegationsordning

§10 Kvalitetsgarantier 2016

§11 Tillsyn av tobak och folköl 2015 samt tillsynsplan 2016

§12 Medborgarförslag angående mötesplats för seniorer i Bagarmossen

§13 Medborgarförslag angående ”Skarpnäck stadsdel bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen”

§14 Medborgarförslag om fritidsgård för barn med specifika behov med öppet på helgerna

§15 Medborgarförslag om trygghet för unga kvinnor

§16 Medborgarförslag angående föreningsmeddelandetavlor i stadsdelen

§17 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin

§20 Brister i belysning i Bagarmossens centrum och ökad trygghet

§21 Minskad trygghet i medborgarundersökningen 2015

§23 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt Sol och daglig verksamhet enligt LSS

§25 Projektrapporten ”Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning”

§26 Motion om värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

§27 Utvärdering av feriejobb för unga

§28 Kulturrådets redovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

§29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§30 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§33 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§34 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§35 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§36 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden

§37 Demokrati- och utvecklingsmedel

§38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB