Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt

beslut om närvaro- och yttranderätt Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 27

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2017

8 Medborgarförslag nedskräpning och utveckling av soptunnor

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-196/17
(Utsändes)

9 Medborgarförslag önskemål om farthinder i Bagarmossen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-159/17
(Utsändes)

10 Medborgarförslag plantera vinbärsbuskar

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-160/17
(Utsändes)

11 Förslag till fler studsmattor i Bagarmossen lekmöjligheter utanför Coop samt vattenlek

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-89/17
(Utsändes)

12 Verksamhetsanpassning gällande vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla

Dnr: 1.1.-320/17
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Uppföljning 2017 av verksamheter och entreprenadavtal gällande boendestöd, stödboende och träfflokal

REMISSER

14 Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 106-528/2017
Dnr: 1.5.1.-226/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

15 Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 106-428/2017
Dnr: 1.5.1.-132/17
(Utsändes)

16 Slutrapport från utredning av servicehus

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 152-872-2017
Dnr: 1.5.1.-207/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 150-2129/2016
Dnr: 1.5.1.-220/17
(Utsändes)

18 Förslag till detaljplan för del av Skarpnäcks gård 1:1 vid Stångåvägen i stadsdelen Bagarmossen

Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2016-01341
Dnr: 1.5.3.-208/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

19 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan i stadsdelen Hammarbyhöjden

Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2015-21058
Dnr: 1.5.3.-209/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

20 Svar på remiss om motion om införande av kommunala trygghetsvakter

Svar på remiss om motion från Lotta Edholm, Björn Ljung, Gulan Avici, Jan Jönsson, Ann-Katrin Åslund, Patrik Silverudd, Anne-Lie Elfvén, Isabel Smedberg-Palmqvist och Richard Bengtsson (samtliga L), dnr 106-752/2017
Dnr: 1.5.1.-219/17
(Utsändes)


ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Månadsrapport juli 2017

Dnr 1.2.1. -76/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)Föredragningslista
Sida 1 (5)2017-08-09

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2017

§8 Medborgarförslag – Nedskräpning och utveckling

§9 Medborgarförslag önskemål om farthinder i

§10 Medborgarförslag plantera vinbärsbuskar

§11 Förslag till fler studsmattor i Bagarmossen

§12 Verksamhetsanpassning gällande vård- och

§13 Uppföljning 2017 av verksamheter och

§14 Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform

§15 Inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

§16 Slutrapport från utredning av servicehus

§17 Reviderade riktlinjer för handläggning av

§18 Förslag till detaljplan för del av Skarpnäcks gård

§19 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1,

§20 Svar på remiss om motion om införande av

§21 Godkännande av månadsrapport

§22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§24 Inkomna och utgående skrivelser från

§25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende

§27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§29 Anmälan av beslut i delegation i enskilda