Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

Tema: Röster från Skarpnäck – ungdomar tolkar vår stadsdels nutid och historia i ord och bild

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 20

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsuppföljning socialpsykiatri

9 Månadsrapport januari-juli 2018

Dnr: 1.2.1.-8/18
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Skrivelse angående upprustning av entré och omgivning runt Björkhagens tunnelbanestation

Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP), Claes Elmgren (S) och Tina Kratz (V)
Dnr: 1.6.-293/18
(Utsändes)

11 Skrivelse angående läget i Hammarbyhöjdens centrum

Svar på skrivelse från Kristina Lutz (M)
Dnr: 1.6.-289/18
(Utsändes)


REMISSER

12 Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: KS2018/827
Dnr: 1.5.1.- 226/18
(Utsändes)
Omedelbar justering


ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2018

14 Anmälan av fortsatt samråd om en ny 220 kV-ledning mellan Skanstull och Jarlaberg i Stockholms län

Svar på remiss från Ellevio AB
Dnr: 1.5.1.-248/18
(Utsändes)

15 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

18 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

25 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket 1 p LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

Tilläggsärende Enskilda ärenden

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) mål Ä 7869-18

(Begränsat utskick, utsändes)

Föredragningslista
Sida 1 (5)2018-08-06

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsuppföljning socialpsykiatri

§8 Verksamhetsuppföljning av Skarpnäcks

§9 Månadsrapport januari-juli 2018

§10 Skrivelse angående upprustning av entré och

§11 Skrivelse angående läget i Hammarbyhöjdens

§12 Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

§13 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2018

§14 Anmälan av fortsatt samråd om en ny 220 kV-ledning mellan Skanstull och Jarlaberg i

§15 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§16 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§17 Inkomna och utgående skrivelser från

§18 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§19 Anmälan av beslut i delegation avseende

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§21 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§25 Anmälan av beslut i delegation gällande

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.