Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Tilia Stockholm

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tilia
Dnr 8.1.1-215/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Trygga rum - tillsammans för bostadslösa barnfamiljer i Stockholm

Dnr 8.1.1-216/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från insamlingsstiftelsen Choice (år2) Dnr 8.1.1-218/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Samtalsmottagningen i Stockholm

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Storasyster Dnr 8.1.1-212/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Verksamheten "Vi vill bidra"

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Riksföreningen JAG-Jämlikhet, Assistans, Gemenskap Dnr 8.1.1-201/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Projektet "Genomgångslägenheter"

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Terrafem
Dnr 8.1.1-219/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Anmälan av delegationsbeslut