Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2022-06-14

Sammanträde 2022-06-14

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Kris Stockholm

Dnr 8.1.1-155/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamheten ”Daglig verksamhet, inspirerande och motiverande samlingsplats för alla som berörs av beroendesjukdom” – Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Stockholm 12