Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2022-02-09

Sammanträde 2022-02-09

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak. Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Cownteen - Kayiö AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-8199/2021
Handl: Jasmina Alfredsson

6 Avec - Rocket Coffee AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6162/2021
Handl: Anna Ocklind

7 Piadina - Piadina Sverige AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-8987/2021
Handl: Lena Nordlöf

8 Wattaw Sushi & Ramen & Pokebowl Restaurang - Mändy AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-4234/2021
Handl: Anna Erneberg

9 MAP Maison - MAPAND THE CAPITAL AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6271/2021
Handl: Lena Nordlöf

10 Tres City - Tres City AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-7502/2021
Handl: Anna Ocklind

11 Dubbel Dubbel Hagastaden - Moment of Ruth AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-8099/2021
Handl: Michel Zarkov

12 Lokal & Lemon Bar - SMIGD Holding AB- Ingripande

Dnr: 9.4.2-7640/2020
Handl: Sivan Shaya

13 Salt - Saltkaret AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-4118/2021
Handl: Jasmina Alfredsson

Ärenden för behandling, Tobak

14 Stadion kiosk - F.M.M Livs - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9302/2019
Handl: Zyanya Romlin

Anmälan och information

15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2022-01-012022-01-31

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak, under perioden 202201-01-2022-01-31

17 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2022-01-01-2022-01-31

18 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

19 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

20 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen