Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av handledartjänster

Dnr 1118-2010-2.2.2. Omedelbar justering

3 Anmälan av dom i enskilt ärende

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

9 Personliga ombud

Bordlagt den 25 augusti 2011
Dnr 646-2011-1.2.4.
Utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Redovisning av personaktgranskning och telefonintervjuer vid beställarenheten för äldre

12 Medborgarförslag om förlängning av Tanto strandbad

Remissärenden

13 Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning

15 Förslag till tilläggsplan till detaljplan för del av Helgeandsholmen 1 (Bankkajen) i stadsdelen Gamla stan, S-TDp 2011-07439-54.

16 Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 901-2011-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Bibimbab co, Folkungagatan 89, 116 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 995-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Hylands Hörna Katarina Bangata 66, 116 39 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 989-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Nürnbergshuset, Björngårdsgatan 14B, 118 52 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 984-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Palatset restaurang, Birger Jarls Torg 2A, 111 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1062-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Malmen, Folkungagatan 51, 116 22 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1063-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

23 Förskoleundersökning 2011

24 Anmälan om ny kommunal förskolan i Henriksdalshamnen

25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

29 Anmälan av balanslista

30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

31 Information från förvaltningen