Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-24

Sammanträde 2019-01-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av handledartjänster - godkännande av upphandlingsdokument

3 Tillsynsärende

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkten föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

12 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

13 Information från förvaltningen

15 Fördelning av föreningsbidrag år 2019

16 Ändringar i delegationsordningen (reviderad)

17 Vintersport på Södermalm

Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 1170-2018-1.2.1.

18 Swish på förskolor och skolor

19 Inkommet medborgarförslag om isbana på Slottsbacken

20 Inkommet medborgarförslag om grönområden och parkförvaltning

21 Inkommet medborgarförslag om att förbjuda permanent balkongbelysning

22 Inkommet medborgarförslag om att inventera behovet av föreningslokaler på Södermalm

Remissärenden

23 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 8:1 m.fl., vid kv Bondensonen större i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2015-12748

24 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Vina på torget, Greta Garbos torg

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-12468/2018
Dnr 1337-2018-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang CHICAGO swing dans studio, Hornsgatan 75

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-12192/2018
Dnr 1361-2018-1.5.2.

28 Anmälan om lex Maria avseende verksamheter i egen regi

29 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

30 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av handledartjänster ­- godkännande av upphandlingsdokument

§3 Tillsynsärende enligt tobakslagen

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§11:a a Anmälan a behov av särskilt förordnad

§12 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§13 Information från förvaltningen

§15 Fördelning av föreningsbidrag år 2019

§17 Vintersport på Södermalm Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)

§19 Inkommet medborgarförslag om isbana på Slottsbacken

§20 Inkommet medborgarförslag om grönområden och parkförvaltning

§21 Inkommet medborgarförslag om att förbjuda permanent balkongbelysning

§22 Inkommet medborgarförslag om att inventera behovet föreningslokaler på Södermalm

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Vina på torget, Greta Garbos torg

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang CHICAGO swing dans studio, Hornsgatan 75

§28 Anmälan av lex Maria avseende verksamheter i egen regi

§29 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§30 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation