Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-21

Sammanträde 2019-02-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Övervägande av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

2:a Ärende enligt 14 § andra stycket 1 p LVU - begränsning av umgänge

2:b Parkupprustning av Rosendal mindre - Revidering av investeringsutgift

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

3 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

4 Information från förvaltningen

6 Förlängning av avtal med Tellus fritidscenter AB avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus

7 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023

8 Fördelning av föreningsbidrag år 2019 kompletteringar

9 Utreda möjligheten att använda s.k. nudging för att förbättra renhållning och trivsel i våra parker

11 Ta bort bänkar i Södermalmsallén öster om Swedenborgsgatan och ersätt med utökad plantering

12 Belysning på grusplanen vid parkteatern i Vitabergsparken

13 Utrusta utegymmen med tyngre vikter

14 Isbana på Slottsbacken i Gamla Stan

15 Inkommet medborgarförslag om farthinder längst promenaden vid Årstaviken

16 Inkommet medborgarförslag om temporära stängsel runt grönytor

17 Inkommet medborgarförslag om aktivitetslokaler i Hammarby sjöstad

18 Inkommet medborgarförslag om Liljeholmsbadet

Remissärenden

19 Kontinuitet inom hemtjänsten, revisionsrapport

nr 11/2018
Yttrande till revisionskontoret
Dnr 1347-2018-1.5.1

Anmälningsärenden

21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4, 2018

22 Anmälan om den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet

23 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

24 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§1 Val av justerare, dag för justering och anmälan av föregående protokoll

§2 Övervägande av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§2:a Ärende enligt 14 § andra stycket 1 p LVU ­ begränsning av umgänge

§2:b Parkupprustning av Rosendal mindre ­ Revidering av investeringsutgift

§3 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§4 Information från förvaltningen

§6 Förlängning av avtal med Tellus fritidscenter AB avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus

§8 Fördelning av föreningsbidrag år 2019 kompletteringar

§9 Utreda möjligheten att använda s.k. nudging för att förbättra renhållning och trivsel i våra parker Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Birgitta Sevefjord (V) och Djuna Jangmyr (Fi).

§11 Ta bort bänkar i Södermalmsallén öster om Swedenborgsgatan och ersätt med utökad plantering

§12 Belysning på grusplanen vid parkteatern i Vitabergsparken Svar på medborgarförslag

§15 Inkommet medborgarförslag om farthinder längst promenaden vid Årstaviken

§16 Inkommet medborgarförslag om temporära stängsel runt grönytor

§17 Inkommet medborgarförslag om aktivitetslokaler i Hammarby sjöstad

§18 Inkommet medborgarförslag om Liljeholmsbadet

§21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4, 2018

§22 Anmälan om den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet

§23 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§24 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§27 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation