Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-02

Sammanträde 2014-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Val av ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnds sociala delegation 2014 samt fastställande av instruktion mm

Anmälningsärenden

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnd

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (231 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnd