Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB) (besök 17.30)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

4 Adoptionsyttrande enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

7 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo)

8 Upphandling av projektledning för Söderandan

9 Upphandling av skåp för läkemedelsförvaring i vård och omsorgsboenden

10 Upphandling av sjukskötersketjänster till Hornstulls servicehus och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende"

11 Tillsynsärende

12 Tillsynsärende

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

13 Anmälan av lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet enligt LSS

14 Information om beslut i lex Sarah-ärende i egen regi inom Sociala avdelningen

15 Anmälan om lex Sarah- ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg.

Dnr 509-2013-1.2.2., 1607-2013-1.2.2.

16 Anmälan om lex Sarah- ärenden i äldreomsorg egen regi.

Dnr 1497-2013-1.2.2., 1336-20121.2.2., 380-2013-1.2.2.

18:a Kvalitetsgarantier 2014 (USB-minne skickas till stadsdelsnämnden)

Dnr 1272-2013-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Barn-och ungdomsenheten.pdf (52 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Enheten för försörjningsstöd.pdf (66 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Enheten för mottagning.pdf (38 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Enheten för unga vuxna.pdf (37 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Enheten för vuxna.pdf (54 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Aktivitetshuset.pdf (75 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Boendegruppen.pdf (50 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Boendestödsgruppen.pdf (76 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Familjebehandlargruppen.pdf (74 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Fältverksamhet.pdf (83 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Klubb Reimers dagverksamhet.pdf (62 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Malmens grupp- och servicebostäder.pdf (65 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Preventionsgruppen.pdf (104 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Reimersholmes dagliga verksamhet.pdf (75 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgaranti Utförare Södermalms beroendeteam.pdf (77 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Bestallarenhet for aldre.pdf (92 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Hammarby Sjöstads förskolor.pdf (84 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Heminstruktörerna.pdf (108 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Hornstulls servicehus.pdf (108 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Högalids förskolor.pdf (83 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Katarinagården.pdf (106 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Kulltorp vob.pdf (112 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Maria förskolor.pdf (95 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Maria-Gamla stans förskolor.pdf (150 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Midgårds förskolor.pdf (107 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Nytorgets förskolor.pdf (147 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Nytorgsgårdens v o b.pdf (104 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Nytorgsträffen.pdf (103 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Parklekarna Björns Trädgård och Stora Blecktornsparken.pdf (152 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Pensionat Kulltorp.pdf (112 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Pensionat Nytorget.pdf (103 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Resursenheten.pdf (152 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Rosenlunds förskolor.pdf (81 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Sofia förskolor.pdf (149 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Söderförskolor.pdf (80 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Södertjänst.pdf (172 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Västra Söders förskolor.pdf (331 kb) Ärende 18A_Bilaga Kvalitetsgarantier 2014 Östra Söders förskoleenhet.pdf (87 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsenheten.pdf (239 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Beställarenheten.pdf (379 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Enheten för försörjningsstöd.pdf (255 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Enheten för mottagning.pdf (291 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Enheten för unga vuxna.pdf (289 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Enheten för vuxna.pdf (246 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Hammarby Sjöstads förskolor.pdf (921 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Heminstruktörer.pdf (255 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Hornstulls servicehus.pdf (595 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Högalids förskolor.pdf (410 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Katarinagården.pdf (403 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Kulltorp.pdf (461 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Maria förskolor.pdf (442 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Maria-Gamla stans förskolor.pdf (1 050 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Midgårds förskolor.pdf (351 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Nytorgets förskolor.pdf (860 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Nytorgsgården.pdf (285 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Nytorgsträffen.pdf (311 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Parklekarna Björns Trädgård och Stora Blecktornsparken.pdf (265 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Resursenheten.pdf (259 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Rosenlunds förskolor.pdf (336 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Sofia förskolor.pdf (419 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Söderförskolor.pdf (436 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Södertjänst.pdf (319 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Aktivitetshuset.pdf (215 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Boendegruppen.pdf (242 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Boendestödsgruppen.pdf (261 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Familjebehandlargruppen.pdf (222 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Fältverksamheten.pdf (323 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Klubb Reimersholmes dagverksamhet.pdf (207 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Malmens grupp- och servicebostäder.pdf (234 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare preventionsgruppen.pdf (250 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Reimersholmes dagliga verksamhet.pdf (226 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Utförare Södermalms beroendeteam.pdf (231 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Västra Söders förskolor.pdf (340 kb) Ärende 18A_Bilaga Verksamhetsplan 2014 Östra Söders förskolor.pdf (346 kb)

20 Svar på medborgarförslag om skatepark under Ringvägen, korsningen gångvägen från Ånghästparken

21:a Redovisning av tobak- och folkölstillsynen 2014

21:b Utveckling av Aktivitetshuset

22 Svar på skrivelse om nattbemanning på vård- och omsorgsboende, från Anders Göransson m.fl. (S)

23 Inkommet medborgarförslag om giftfri miljö för alla barn i förskolan

24 Inkommet medborgarförslag om Kulturprojektet "KRATERN" i Skinnarviksberget/parken

Remissärenden

25 Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 2,6 och 7 i stadsdelen Södermalm, SDp 2013-01617

26 Förslag till detaljplan för Södersjukhuset 10 i stadsdelen Södermalm, SDp 2013-05653

27 Aktualitetsprövning av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm

28 Motion av David Helldén (MP) om ett sammanhängande gångstråk mellan Medborgarplatsen och Norrtull

29:a Motion (2013:73) av Eivor Karlsson m.fl. (MP) om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 1660/2013
Dnr 1586-2013-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29:b Rapport om arbetet med att motverka fallolyckor inom äldreomsorgen på Södermalm. Svar på två skrivelser (dnr93-213-1.2.1. och dnr 1374-2013-1.2.1.)

30 Genomlysning av verksamhet personligt ombud i stadsdelen Södermalm"

Dnr 1371-2013-1.2.2 svar på skrivelse från MP, S och V

31 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholm stad 2014-2019.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1801/2013 Dnr 1561-2013-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Café Vero

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10880/2013 Dnr 1563-2013-1.5.2.

34 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, STIM

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10982/2013 Dnr 1579-2013-1.5.2.

35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Primo Ciao Ciao, Bondegatan

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11167/2013 Dnr 1627-2013-1.5.2.

36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Nytorgsgatan 30

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10609/2013 Dnr 1535-2013-1.5.2.

37 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Bluesbaren

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09559/2013
Dnr 1483-2013-1.5.2.

39:b Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 30 jan - 3 feb 2014

40 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

43 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

44 Anmälan av balanslista

46 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

47 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (243 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§7 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo)

§8 Upphandling av projektledning för Söderandan

§9 Upphandling av skåp för läkemedelsförvaring i vård och omsorgsboenden

§10 Upphandling av sjukskötersketjänster till Hornstulls servicehus och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

§13 Anmälan enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet enligt LSS

§14 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala avdelningen

§15 Information om beslut i lex-Sarah ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

§16 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorge egen regi

§18:A Kvalitetsgarantier 2014

§18:B Rutiner för lex Sarah

§20 Svar på medborgarförslag om skatepark under Ringvägen, korsningen gångvägen från Ånghästparken

§21:A Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen 2013

§21:B Utveckling av Aktivitetshuset

§22 Svar på skrovelse om nattbemaning på vård- och omsorgsboende, från Anders Göransson m.fl. (S)

§23 Inkommet medborgarförslag om giftfri miljö för alla barn i förskolan

§24 Inkommet medborgarförslag om Kulturprojekt "KRATERN" i Skinnarviksberget/parken

§28 Motion av Daniel Helldén (MP) om ett sammanhängande gångstråk mellan Medborgarplatsen och Norrtull

§29:A Motion av Eivor Karlsson m.fl. (MP) om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden. Remissvar.

§29:B Rapport om arbetet med att motverka fallolyckor inom äldreomsorgen på Södermalm. Svar på två skrivelser (dnr 93-213-1.2.1. och dnr 1374-2013-1.2.1.)

§30 Genomlysning av verksamhet Personliga ombud i stadsdelen Södermalm

§31 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

§35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Primo Ciao Ciao Bondegatan

§36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Nytorgsgatan 30

§39:A Uppföljning av LOV-upphandlad verksamhet

§39:B Anmälan av tillförordnad förvaltningschef

§40 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§43 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§44 Anmälan av balanslista

§45 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§46 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§47 Information från förvaltningen