Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av projektledning för Söderandan

Dnr 1254-2013-2.2.1.
Återremitterat den 6 februari 2014

3 Upphandling av driften av Guldäggets, Grindstugans, Magdas och Pärlans dagverksamheter. Godkännande av förfrågningsunderlag

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Information om beslut i lex Sarah-ärende i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 1275-2013-1.2.2. Dnr 1677-2013-1-2-2-

Beslutsärenden

10 Månadsrapport per februari 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

11 Fördelning av föreningsbidrag 2014 och redovisning av beviljade föreningsbidrag 2013

12 Medborgarförslag om att ge ungdomar arbete med att bevaka överfulla sopnedkast i Hammarby Sjöstad

13 Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla

14 Slopa biståndsbedömning som krav för kontakt med Södermalms beroendeteam

Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V) och Erik Malm m.fl. (MP)

15 Svar på medborgarförslag om alkoholförbud i Södermalmsallén

Dnr 1296-2013-1.2.3. dnr 1480-2013-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Svar på medborgarförslag om det befintliga badet nedanför Tantolunden i korsningen Hornstulls strand och Skarpskyttevägen

18 Ett tobaksfriare Södermalm - reovisning av projektarbetet under år 2013

19 Barnperspektiv på förskoleklassers storlek

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) Dnr 1596-2013-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Svar på medborgarförslag om giftfri miljö för alla barn i förskola

20:a Förlängning av avtal med Silverhemmen Vård- och Omsorg AB avseende driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende

Dnr 174-2014-2.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20:b Förlängning av avtal med Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB (KOSMO) avseende driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende

Dnr 175-2014-2.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

21 Remissvar - förslag till riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

23 Förslag till detaljplan för Obelisken 25 i stadsdelen Södermalm, SDp 2011 - 16754

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Motel L Bar

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10509/2013
Dnr 102-2014-1.5.2.

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Café dello Sport

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10885/2013
Dnr 128-2014-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Fröken Anderssons Kaffebar

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-02603/2014 Dnr 146-2014-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Shogun Bakficka

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-02618/2014 Dnr 188-2014-1.5.2.

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Tradition

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-02889/2014
Dnr 198-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av balanslista

34 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

36 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av projektledning för Söderandan

§3 Upphandling av driften av Guldäggets, Grindstugans, Magdas och Pärlans dagverksamheter. Godkännande av förfrågningsunderlag

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§8 Yttrande enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§9 Information om beslut i lex Sarah-ärende i egen regi inom sociala avdelningen

§9:a Anmälan av ordförandebeslut

§10 Månadsrapport per februari 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

§12 Medborgarförslag om att ge ungdomar arbete med att bevaka överfulla sopnedkast i Hammarby Sjöstad

§13 Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla. Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V)

§14 Slopa biståndsbedömning som krav för kontakt med Södermalms beroendeteam

§15 Svar på medborgarförslag om alkoholförbud i Södermalmsallén

§16 Svar på medborgarförslag om det befintliga badet nedanför Tantolunden i korsningen Hornstulls strand och Skarpskyttevägen

§18 Ett tobaksfriare Södermalm - reovisning av projektarbetet under år 2013

§19 Barnperspektiv på förskoleklassers storlek

§20 Svar på medborgarförslag om giftfri miljö för alla barn i förskola

§20:a Förlängning av avtal med Silverhemmen Vård- och Omsorg AB avseende driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende

§20:b Förlängning av avtal med Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB (KOSMO) avseende driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende

§21 Remissvar - förslag till riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Motel L Bar

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Café dello Sport

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Fröken Anderssons Kaffebar

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Shogun Bakficka

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Tradition

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av balanslista

§34 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§36 Information från förvaltningen