Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus. Godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 454-2013-2.2.2. Omedelbar justering

3 Adoptionsyttrande enligt föräldrabalken 4 kap 10 §

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

6 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

Dnr 288-2014-1.2.2. dnr 289-2014-1.2.2 dnr 566-2014-1.2.2

Beslutsärenden

7 Månadsrapport per maj 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

9 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014

10 Möjlighet till biståndsbedömning.

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) Dnr 206-2014-1.2.1.

11 Säkra ett brett behandlingsutbud vid Södermalms beroendeteam

12 Rusta upp Björns trädgård

Svar på skrivelse av Erik Malm m.fl. (MP) Dnr 476-2014-1.2.1.

13 Skrivelse om barngruppernas och begäran om en utredning vad gäller personal i förskolan

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) Dnr 367-2014-1.2.1.

14 Giftfria förskolor på Södermalm

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) Dnr 367-2014-1.2.1.

15 Sommarverksamhet för äldre

16 Inkommet medborgarförslag om Bysistäppan

17 Inkommet medborgarförslag om sittrappor vid Hornstulls strand

17:A Inkommet medborgarförslag om sittrappa vid Hornstulls strand

18:A Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

20 Motion av Åke Askenstam (MP) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Restaurang Sushi Yama

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04849/2014 Dnr 372-2014-1.5.2. Omedelbar justering

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Libanon Grill & Meza

Remiss från tillståndsenheten, dnr Dnr 576-2014-1.5.2. Omedelbar justering

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. M/S Movitz

Remiss från tillståndsenheten, dnr
Dnr 555-2014-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

24 Anmälan av svar från Stockholms Hamn AB på skrivelse "Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla."

25 Anmälan av förskoleundersökning 2014

26 Anmälan av förskolornas öppethållande v. 27-32

27 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 140710 - 140810

28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

32 Anmälan av balanslista

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (248 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus. Godkännande av förfrågningsunderlag

§3 Adoptionsyttrande enligt föräldrabalken 4 kap 10 §

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap § 7

§5 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§6 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

§7 Månadsrapport per maj 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

§9 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014

§10 Möjlighet till biståndsbedömning. Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

§11 Säkra ett brett behandlingsutbud vid Södermalms beroendeteam. Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V)

§12 Rusta upp Björns trädgård. Svar på skrivelse av Erik Malm m.fl. (MP)

§13 Skrivelse om barngrupperna och begäran om en utredning vad gäller personal i förskolan. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

§14 Giftfria förskolor på Södermalm. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

§16 Inkommet medborgarförslag om Bysistäppan

§17 Inkommet medborgarförslag om sittrappor vid Hornstulls strand

§17:a Inkommet medborgarförslag om sittrappor vid Hornstulls strand

§18:a Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

§21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Sushi Yama

§22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Libanon Grill & Meza

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. M/S Movitz

§24 Anmälan av svar från Stockholms Hamn AB på skrivelse "Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla"

§25 Anmälan av förskoleundersökning 2014

§26 Anmälan förskolornas öppethållande v. 27-32

§27 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§32 Anmälan av balanslista

§33 Information från förvaltningen