Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Tillsynsärende

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

8 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

10 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

12 Ombyggnad av förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata

Genomförandeärende
Dnr 899-2014-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utveckling av förskolan Kastanjen och tillhörande utegård, kv Hållkarlen 2

Inriktningsärende
Dnr 898-2014-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Dags för en jämställd sandning av trottoarer. Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V)

15 En jämlikhetsanalys över snöröjningen för vintern 2013/2014. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

17 Skrivelse om Liljeholmsbadet. Svar på skrivelse från Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)

21 Ökat utrymme för utredningar av barn och unga

22 Fairtrade - diplomera stadsdelen Södermalm. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

23 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

24 Inkommet medborgarförslag - skridskorink vid Luma park

25 Inkommet medborgarförslag - Förnya Tideliustäppan

Remissärenden

26 Överenskommelse om finansering av bussterminallösning för Ostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 850-2014-1.5.1.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. El Cocodrilo

Remiss från tillståndsenheten, dnr
Dnr 869-2014-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Yttrande över serveringstillstånd. Cykelcafé Le Mond

Remiss från tillståndsenheten, dnr
Dnr 860-2014-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av balanslista

34 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (240 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

§8 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § föräldrabalken (FB)

§9 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§10 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

§12 Ombyggnad av förskolan Sälen, Katarina Västra Kyrkogata

§13 Utveckling av förskolan Kastanjen med tullhörande utegård, kv Hållkarlen 2

§16 Skrivelse om Liljeholmsbadet.

§22 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

§23 Inkommet medborgarförslag - skridskorink vid Luma park

§24 Inkommet medborgarförslag - Förnya Tideliustäppan

§25 Överenskommelse om finansering av bussterminallösning för Ostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun)

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. El Cocodrilo

§27 Yttrande över serveringstillstånd. Cykelcafé Le Mond

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§32 Anmälan av balanslista

§33 Information från förvaltningen