Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-20

Sammanträde 2014-11-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av handledartjänster - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 721-2014-2.2.2. Omedelbar justering

3 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr 1021-2014-2.2.2. Omedelbar justering

4 Antagande av anbud avseende driften av Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

Dnr 298-2014-2.2.2. Omedelbar justering

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan om lex Sarah-ärende äldreomsorg egen regi

7 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

9 Införande av tillagningskök i äldreboenden på Södermalm

10 Svar på skrivelse över incidenter gällande stölder i hemtjänsten från Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)

11 Svar på medborgarförslag om parkbänkar på Söder

12 Svar på medborgarförslag om Eriksdalsbadets utomhusgym.

13 Svar på medborgarförslag om Tantobadets hopptorn och klättervägg

14 Svar på medborgarförslag om Tantobadet

15 Minnesskylt vid Hornstulls strand. Svar på skrivelse av Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)

16 Förlängning av avtal med Vardaga AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

17 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende

18 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorg AB avseende driften av Vindragarens vård- och omsorgsboende

19 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende

20 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2014/2015

21 Inkommet medborgarförslag om förbättringar i miljön i parker

22 Inkommet medborgarförslag om fler utegym på Södermalm.

23 Inkommet medborgarförslag - Hemtjänst

Remissärenden

24 Yttrande över serveringstillstånd. Sophies Café

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 962-2014-1.5.2. Omedelbar justering

25 Yttrande över serveringstillstånd. Daytrip Studios

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 964-2014-1.5.2. Omedelbar justering

26 Yttrande över serveringstillstånd. Golden Glandore

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 1004-2014-1.5.2. Omedelbar justering

27 Yttrande över serveringstillstånd. Delin på hörnet

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 1018-2014-1.5.2. Omedelbar justering

28 Yttrande över serveringstillstånd. STHLM Brewing

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 1034-2014-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

34 Anmälan av balanslista

35 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Upphandling av handledartjänster - godkännande av förfrågningsunderlag

§3 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§4 Antagande av anbud avseende driften av Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken

§6 Anmälan om lex Sarah-ärende äldreomsorg egen regi

§7 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

§9 Införande av tillagningskök i äldreboenden på Södermalm

§10 Svar på skrivelse över incidenter gällande stölder i hemtjänsten från Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)

§16 Förlängning av avtal med Vardaga AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

§17 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende

§18 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorg AB avseende driften av Vindragarens vård- och omsorgsboende

§19 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende

§20 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2014/2015

§21 Inkommet medborgarförslag om förbättringar i miljön i parker

§22 Inkommet medborgarförslag om fler utegym på Södermalm

§23 Inkommet medborgarförslag - Hemtjänst

§24 Yttrande över serveringstillstånd. Sophies Café

§25 Yttrande över serveringstillstånd. Daytrip Studios

§26 Yttrande över serveringstillstånd. Golden Glandore

§27 Yttrande över serveringstillstånd. Delin på hörnet

§28 Yttrande över serveringstillstånd. STHLM Brewing

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§34 Anmälan av balanslista