Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

Dnr 204-2015-2.2.2. Omedelbar justering

3 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård

Dnr 205-2015-2.2.2. Omedelbar justering

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan om lex Sara-ärende äldreomsorgen egen regi

7 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 975-2014-1.2.2. dnr 1226-2014-1.2.2. dnr 1228-2014-1.2.2. dnr 78-2015-1.2.2.

Beslutsärenden

8 Möjliggör för äldre att göra sina matinköp via internet

10 Underlag till budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018

11 Redovisning av brukarundersökningar inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

12 Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

14 Fördelning av föreningsbidrag 2015 och redovisning av beviljade föreningsbidrag 2014

15 Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

16 Svar på medborgarförslag om Vän-stationer

17 Svar på medborgarförslag om Medborgarplatsen

18 Svar på medborgarförslag om allmänna askkoppar

19 Utseende av delgivningsmottagare

21 Inkommet medborgarförslag om att anlägga ett strandbad och laga murar på västra Långholmen

22 Inkommet medborgarförslag om att placera ut sittbänkar där färjan från Hammarby Sjöstad lägger till på Södermalmsidan

23 Inkommet medborgarförslag om att utveckla hundrastgården i Drakenbergsparken

24 Inkommet medborgarförslag, Utegym i Tanto

25 Inkommet medborgarförslag om en mötesplats för alla

Remissärenden

26 Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm - inrättande av samordningsförbund

27 Inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 (T16)

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. La Chef

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11568/2014
Dnr 107-2015-1.5.2. Omedelbar justering

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Paradiset

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-2794/2015
Dnr 124-2015-1.5.2. Omedelbar justering

30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Sushi Corner

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10956/2014
Dnr 159-2015-1.5.2. Omedelbar justering

31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Ristorante Vino e Cucina

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03216/2015
Dnr 171-2015-1.5.2. Omedelbar justering

32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. USINE

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03099/2015
Dnr 183-2015-1.5.2. Omedelbar justering

33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. FLFL Levintine Kitchen

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03035/2015
Dnr 185-2015-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

39 Anmälan av balanslista

40 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

§3 Gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Anmälan om lex Sara-ärende äldreomsorgen egen regi

§7 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§11 Redovisning av brukarundersökningar inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§15 Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

§19 Utseende av delgivningsmottagare

§21 Inkommit medborgarförslag om att anlägga ett strandbad och laga murar på västra Långholmen

§22 Inkommet medborgarförslag om att placera ut sittbänkar där färjan från Hammarby Sjöstad lägger till på Södermalmsidan

§23 Inkommet medborgarförslag om att utveckla hundrastgården i Drakenbergsparken

§24 Inkommet medborgarförslag, Utegym i Tanto

§25 Inkommet medborgarförslag om en mötesplats för alla

§26 Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm - inrättande av samordningsförbund

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. La Chef

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Paradiset

§30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Sushi Corner

§31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Ristorante Vino e Cucina

§32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. USINE

§33 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. FLFL Levintine Kitchen

§34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§39 Anmälan av balanslista

§40 Information från förvaltningen