Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten i föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten i föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten i föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärende

7 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

Dnr 237-2015-1.2.2. dnr 263-2015-1.2.2. dnr 270-2015-1.2.2.

8 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

10 Uppdrag om kostupphandling för Södermalms vård- och omsorgsboenden

11 Rapport om utvecklingsuppdrag för Aktivitetshuset

12 Våld i nära relationer. Återrapport av utvecklingsmedel 2014 och ansökan om nya utvecklingsmedel

13 Förlängning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende Stora Blecktornet och Äppelgårdens dagliga verksamheter

14 Inriktningsärende avseende Servicebostäder Tobaksmonopolet

15 Svar på medborgarförslag om beachvolleybollplaner vid Skanstull

16 Svar på medborgarförslag om att utveckla hundrastgården i Drakenbergsparken

17 Svar på medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Tanto

18 Inkommet medborgarförslag om Johan Helmich Romans park

19 Inkommet medborgarförslag om att rusta upp Frisbeebanan i Tantolunden

20 Inkommet medborgarförslag om stadsodling i lilla Blecktornsparken

20:a Anmälan om ökad hyreskostnad med anledning av Vintertullens renovering.

Remissärenden

21 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Remiss från kommunstyrelsen finanasroteln dnr 110-398/2015
Dnr 274-2015-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Remissvar på motion (2015:5) om införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

23 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Cosmopolite

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-02530/2015
Dnr 229-2015-1.5.2.

24 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Dovas Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03541/2015

25 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Fang Yuan Shi Wu

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03610/2015
Dnr 241-2015-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Delin på hörnet

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03459/2015
Dnr 271-2015-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Café Fåtöljen

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03222/2015
Dnr 253-2015-1.5.2.

Anmälningsärenden

28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av balanslista

34 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten i föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten i föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten i föräldrabalken (FB)

§7 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

§8 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

§10 Uppdrag om kostupphandling för Södermalms vård- och omsorgsboenden

§11 Rapport om utvecklingsuppdrag för Aktivitetshuset

§13 Förlängning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende Stora Blecktornet och Äppelgårdens dagliga verksamheter

§14 Inriktningsärende avseende Servicebostäder Tobaksmonopolet

§18 Inkommet medborgarförslag om Johan Helmich Romans park

§19 Inkommet medborgarförslag om att rusta upp Frisbeebanan i Tantolunden

§20 Inkommet medborgarförslag om stadsodling i lilla Blecktornsparken

§20:a Anmälan om ökad hyreskostnad med anledning av Vintertullens renovering.

§21 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Remiss från kommunstyrelsen finanasroteln, dnr 110-398/2015

§22 Remissvar på motion (2015:5) om införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Cosmopolite Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-02530/2015

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Dovas Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03541/2015

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Fang Yuan Shi Wu Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03610/2015

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Delin på hörnet Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03459/2015

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillsånd. Café Fåtöljen Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-03222/2015

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av balanslista

§34 Information från förvaltningen