Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Förslag till förfrågningsunderlag för kostupphandling för Södermalms vård och omsorgsboenden

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8:A Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

11 Yttrande över revisorenas årsrapport 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

13 Planering av ny förskola Rosenlundsparken

Inriktningsärende
Dnr 463-2015-2.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppföljning av Förskolans plats- och lokalplanering 2015-2017

15 Demokratiutveckling på Södermalm

18 Svar på medborgarförslag om att placera ut sittbänkar där färjan från Hammarby Sjöstad lägger till på Södermalmsidan

20 Svar på medborgarförslag om "En mötesplats för alla"

20:A Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

21 Remissvar om komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Remiss från kommunstyrelsen dnr, 156-624/2015
Dnr 355-2015-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd M/S Birger Jarl

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04949/2015
Dnr 370-2015-1.5.2.

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Racamaca

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1- 05305/2015
Dnr 408-2015-1.5.2.

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Café Lazy House

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05232/2015
Dnr 413-2015-1.5.2.

Anmälningsärenden

25 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

26 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 150612-150614 och 150629-150726

27 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

28 Anmälan av förskoleundersökning 2015

30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

34 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

35 Anmälan av balanslista

36 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Förslag till förfrågningsunderlag för kostupphandling för Södermalms vård och omsorgsboenden

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8:a Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§9 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

§11 Yttrande över revisorenas årsrapport 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

§13 Planering av ny förskola Rosenlundsparken

§14 Uppföljning av Förskolans plats- och lokalplanering 2015-2017

§15 Demokratiutveckling på Södermalm

§18 Svar på medborgarförslag om att placera ut sittbänkar där färjan från Hammarby Sjöstad lägger till på Södermalmsidan

§20:a Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd

§21 Remissvar om komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

§22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd M/S Birger Jarl

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Racamaca

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Café Lazy House

§25 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

§26 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef 150612-150614 och 150629-150726

§27 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

§28 Anmälan av förskoleundersökning 2015

§30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§34 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§35 Anmälan av balanslista

§36 Information från förvaltningen