Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

3 Upphandling av drift av fritidsverksamheten Maria Ungdomsklubb

Dnr 538-2015-2.2.2. Omedelbar justering

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

16 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 444-2015-1.2.2. dnr 471-2015-1.2.2.

17 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi/enskild regi inom sociala avdelningen

Dnr 467-2015-1.2.2. dnr 668-2015-1.2.2.

18 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

Dnr 432-2015-1.2.2. dnr 508-2015-1.2.2.

19 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

20 Anmälan enligt lex Maria

21 Anmälan enligt lex Maria

22 Anmälan enligt lex Maria

24 Uppföljning av Danvikstulls och Hammarby dagliga verksamheter

25 Svar på medborgarförslag om Johan Helmich Romans park

26 Svar på medborgarförslag om stadsodling i Lilla Blecktornsparken

27 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

28 Inkommet medborgarförslag om en mer långsiktig, sammanhållen och hållbar plan för Årstaviksstråket mellan Liljeholmsbron och skansbrokopplet på Södermalm

29 Inkommet medborgarförslag om bastu vid Tantobadet

30 Inkommet medborgarförslag om dansbana i Skånegläntan

31 Inkommet medborgarförslag om Fatbursparkens södra del

Remissärenden

32 Remissvar på Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-524/2015
Dnr 360-2015-1.5.1. Omedelbar justering

33 Remissvar på Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-407/2015
Dnr 368-2015-1.5.1. Omedelbar justering

34 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1166/2015
Dnr 619-2015-1.5.1. Omedelbar justering

35 Motion om införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-647/2015
Dnr 445-2015-1.5.1. Omedelbar justering

36 Motion om ett breddat utbud av feriejobb

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-535/2015
Dnr 513-2015-1.5.1. Omedelbar justering

37 Skrivelse om åtgärder för att förbättra förskollärarsituationen i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, skolroteln dnr 000755/2015
Dnr 422-2015-1.5.1. Omedelbar justering

38 Svar på remiss om i e-hälsa

Remiss från kommunstyrelsen "Nästa fas i e-hälsoarbetet" (SOU 2015:32) Dnr 110-1125-2015
Dnr 591-2015-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Motion (2015:15) om fiskmarknad vid Slussen

40 Motion (2015:16) om försäljning av Stockholms stads saluhallar

41 Motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats

42 Motion (2015:18) om utbyggnad av Stadsgårdshissen

43 Förslag till detaljplan för kv Persikan 5 m.m. i stadsdelen Södermalm, SDp 2013-01783

44 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Sofo Retro

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05435/2015
Dnr 421-2015-1.5.2. Omedelbar justering

45 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. The Central Bar

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05659/2015
Dnr 452-2015-1.5.2. Omedelbar justering

46 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Gamla Amsterdam

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05094/2015
Dnr 459-2015-1.5.2. Omedelbar justering

47 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. El Clasico Tapas bar

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04054/2015
Dnr 465-2015-1.5.2. Omedelbar justering

48 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Deli Di Luca

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05737/2015
Dnr 469-2015-1.5.2. Omedelbar justering

49 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Hornhust

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05606/2015
Dnr 478-2015-1.5.2. Omedelbar justering

50 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. The Exit lounge &bar

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-04155/2015
Dnr 491-2015-1.5.2. Omedelbar justering

51 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Gildas Rum

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-06017/2015
Dnr 520-2015-1.5.2. Omedelbar justering

52 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. O`Learys

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-06372/2015
Dnr 524-2015-1.5.2. Omedelbar justering

53 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Nortons

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-04276/2015
Dnr 550-2015-1.5.2. Omedelbar justering

54 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Rama Kummin och koriander

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05985/2015
Dnr 581-2015-1.5.2. Omedelbar justering

55 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Garbos Café

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07399/2015
Dnr 645-2015-1.5.2. Omedelbar justering

56 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Petite Maria

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07446/2015
Dnr 661-2015-1.5.2. Omedelbar justering

57 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Bar and Burgers

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07177/2015
Dnr 666-2015-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

58 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänslagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

59 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef den 9 till 15 september 2015

60 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

61 Anmälan av sociala delegationens protokoll

62 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

63 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

65 Anmälan av balanslista

66 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§3 Upphandling av drift av fritidsverksamheten Maria Ungdomsklubb

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§16 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§17 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi/enskild regi inom sociala avdelningen

§18 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

§19 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

§20 Anmälan enligt lex Maria

§21 Anmälan enligt lex Maria

§22 Anmälan enligt lex Maria

§24 Uppföljning av Danvikstulls och Hammarby dagliga verksamheter

§26 Svar på medborgarförslag om stadsodling i Lilla Blecktornsparken

§27 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§28 Inkommet medborgarförslag om en mer långsiktig, sammanhållen och hållbar plan för Årstaviksstråket mellan Liljeholmsbron och skansbrokopplet på Södermalm

§29 Inkommet medborgarförslag om bastu vid Tantobadet

§30 Inkommet medborgarförslag om dansbana i

§31 Inkommet medborgarförslag om Fatbursparkens södra del

§32 Remissvar på Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

§33 Remissvar på Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

§34 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

§37 Skrivelse om åtgärder för att förbättra förskollärarsituationen i Stockholm

§38 Svar på remiss om i e-hälsa

§44 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Sofo Retro

§45 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. The Central Bar

§46 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Gamla Amsterdam

§47 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. El Clasico Tapas bar

§48 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Deli Di Luca

§49 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Hornhust

§50 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. The Exit lounge & bar

§51 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Gildas Rum

§52 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. O`Learys

§53 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Nortons

§54 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Rama Kummin och koriander

§55 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Garbos Café

§56 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Petite Maria

§57 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Bar and Burgers

§58 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänslagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§59 Anmälan av tillförordnad förvaltningschef den 9 till 15 september 2015

§60 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§61 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§62 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§63 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§65 Anmälan av balanslista

§66 Information från förvaltningen