Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

7 Anmälan av lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

Dnr 540-2015-1.2.2. dnr 677-2015-1.2.2. dnr 701-2015-1.2.2. dnr 714-2015-1.2.2.

8 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

10 Svar på medborgarförslag om parker som skolgårdar

11 Svar på medborgarförslag om upprustning av Mariatorgets lekplats

12 Inkluderande eller exkluderande design

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (FP) och Fredrik Lindstål (C)
Dnr 376-2015-1.2.1.

13 Ersättares möjlighet att lägga skrivelser

14 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Dnr 418-2015-1.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2015/2016

17 Inkommet medborgarförslag om provperiod med ett så kallat e-petitionssystem för elektronisk hantering av medborgarförslag

Remissärenden

18 Remiss om strategi mot våldsbejakande extremism

Remiss från kommuhnstyrelsen, finansroteln, dnr 155-943/2015
Dnr 558-2015-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Neverland

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-07324/2015
Dnr 703-2015-1.5.2.

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Food Village

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07119/2015
Dnr 713-2015-1.5.2. Omedelbar justering

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Café Spoon Nautica

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07723/2015
Dnr 733-2015-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

22 Anmälan om avtal om förskola på OB-tid

22:a Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnd 2015

23 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

26 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

28 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

29 Anmälan av balanslista

30 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

§7 Anmälan av lex Sarah-ärenden äldreomsorg egen regi

§8 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§14 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

§16 Inriktning på ett trygt och trevligt nyårsfirande vid 2015/2016

§17 Inkommet medborgarförslag om provperiod med ett så kallat e-petitionssystem för elektronisk hantering av medborgarförslag

§18 Remiss om strategi mot våldsbejakande extremism

§19 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Neverland

§20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Food Village

§21 Yttrande öer ansökan om serveringstillstånd. Café Spoon Nautica

§22 Anmälan om avtal om förskola på OB-tid

§22:a Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnd 2015

§23 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§26 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§28 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§29 Anmälan av balanslista

§30 Information från förvaltningen