Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

13 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

14 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 560-2015-1.2.2. dnr 694-2015-1.2.2.

16 Utvärdering av sommarjobben på Södermalm

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP), Birgitta Sevefjord (V), Michelle Jangmyr (Fi)
Dnr 533-2015-1.2.1.

17 Hur förebygger vi extremism på Södermalm?

Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfven (FP) Erik Jahn (FP)
Dnr 532-2015-1.2.1.

18 Verksamheter som är på entreprenad vars avtal löper ut under 2015-2016

Svar på skrivelse från Filip Solsjö m fl (M), Anne-Lie Elfvén (FP), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 865-2015-1.2.1.

19 Revidering av delegationsordning

Dnr 418-2015-1.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Reviderade rutiner för föreningsbidrag för Södermalms stadsdelsnämnd

21 Inkommet medborgarförslag - behållare för pantburkar och flaskor vid soptunnor/papperskorgar på Södermalm

22 Inkommet medborgarförslag om Skinnarviksberget, Långholmen och konsekvenser av cyklandet på Södermalm

23 Inkommet medborgarförslag om att svar som regel ska lämnas på medborgares inlämnade synpunkter, förslag och frågor

Remissärenden

24 Motion (2015-36) om att miljö- och klimatsäkra maten

25 Remiss om Skillnadernas Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 761-2015-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Restaurang 57 på Södermalm

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 797-2015-1.5.2. Omedelbar justering

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, The Plant-Food

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 804-2015-1.5.2. Omedelbar justering

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Olja & Oliv Deli

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 814-2015-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

30 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnd 2015

31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

35 Anmälan av balanslista

36 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§13 Anmälan om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg

§14 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi

§17 Hur förebygger vi extremism på Södermalm? Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfven (FP) Erik Jahn (FP)

§18 Verksamheter som är på entreprenad vars avtal löper ut under 2015-2016

§19 Revidering av delegationsordning

§21 Inkommet medborgarförslag - behållare för pantburkar och flaskor vid soptunnor/papperskorgar på Södermalm

§22 Inkommet medborgarförslag om Skinnarviksberget, Långholmen och konsekvenser av cyklandet på Södermalm

§23 Inkommet medborgarförslag om Fåfängan

§24 Motion (2015-36) om att miljö- och klimatsäkra maten Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-886/2015

§25 Remiss om Skillnadernas Stockholm Remiss från kommunstyrelsen

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Restaurang 57 på Södermalm. Remiss från tillstpndsenheten

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, The Plant-Food. Remiss från tillståndsenheten

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Olja & Oliv Deli. Remiss från tillståndsenheten

§30 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnd 2015

§31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§35 Anmälan av balanslista

§36 Information från förvaltningen