Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

12 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 971-2015-1.2.2. dnr 993-2015-1.2.2. dnr 970-2015-1.2.2.dnr 1146-2015-1.2.2.

13 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom äldreomsorgen och sociala avdelningen

15 Kvalitetsgarantier 2016

Dnr 1008-2015-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
15 1 Kvalitetsgaranti Aktivitetshuset.pdf (52 kb) 15 2 Kvalitetsgaranti Arbetsmarknadsinsatser.pdf (134 kb) 15 3 Kvalitetsgaranti Barn- och ungdomsenheten.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Beställarenheten äldre.pdf (50 kb) 15 Kvalitetsgaranti Boendestöd försöks- och träningslägenheter.pdf (58 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.pdf (57 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för mottagning.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för unga vuxna.pdf (67 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för vuxna.pdf (62 kb) 15 Kvalitetsgaranti Familjebehandlargruppen.pdf (121 kb) 15 Kvalitetsgaranti Hammarby Sjöstads förskolor.pdf (76 kb) 15 Kvalitetsgaranti Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder.pdf (61 kb) 15 Kvalitetsgaranti Högalids förskolor.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Klubb Reimersholmes dagverksamhet.pdf (50 kb) 15 Kvalitetsgaranti Kulltorp och Hammarby sjöstads stödboenden.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Malmens grupp- och servicebostäder.pdf (68 kb) 15 Kvalitetsgaranti Maria förskolor.pdf (61 kb) 15 Kvalitetsgaranti Maria Gamla stans förskolor.pdf (67 kb) 15 Kvalitetsgaranti Midgårds förskolor.pdf (117 kb) 15 Kvalitetsgaranti Nytorgets förskolor.pdf (87 kb) 15 Kvalitetsgaranti Parklekarna Blecktornsparken, Björns trädgård.pdf (123 kb) 15 Kvalitetsgaranti Preventionsgruppen.pdf (124 kb) 15 Kvalitetsgaranti Resursenheten.pdf (136 kb) 15 Kvalitetsgaranti Rosenlunds förskolor.pdf (71 kb) 15 Kvalitetsgaranti Sickla Udde förskolor.pdf (53 kb) 15 Kvalitetsgaranti Sofia förskolor.pdf (139 kb) 15 Kvalitetsgaranti Söderförskolor.pdf (109 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms beroendeteam.pdf (125 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms boendestöd.pdf (60 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms dagliga verksamhet.pdf (50 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms hemtjänstenhet.pdf (73 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms neuropsykiatriska servicebostad.pdf (54 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms vård- och omsorgsboendeenhet.pdf (80 kb) 15 Kvalitetsgaranti Söders korttidshem.pdf (59 kb) 15 Kvalitetsgaranti Västra Söders förskolor.pdf (163 kb) 15 Kvalitetsgaranti Östra Söders förskolor.pdf (50 kb)

16 Upphandling av drift av Tanolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder

Dnr 1054-2015-6. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Upphandling av driften av Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

Dnr 1055-2015-2.2.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen 2015

20 Svar på medborgarförslag om behållare för pantburkar och flaskor vid soptunnor/papperskorgar på Södermalm

21 Svar på medborgarförslag om Skinnarviksberget, Långholmen, Fåfängan och konsekvenser av cyklande på Södermalm

22 Inkommet medborgarförslag om isbana i Björns trädgård

23 Inkommet medborgarförslag om upprustning av parkyta vid Fatbursgatan 18.

24 Revidering av delegationsordningen

25 Förordnade av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

26 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-1751/2015
Dnr 1035-2015-1.5.1.

27 Förslag till organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad

28 Utvärderingen av feriejobb för unga

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 149-1952/2015
Dnr 1140-2015-1.5.1.

30 Motion (2015:55) om Evert Taubes terrass

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1320/2015
Dnr 1067-2015-1.5.1.

31 Motion (2015:79) om värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

34 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 173-968/2015
Dnr 1068-2015-1.5.1. Omedelbar justering

35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, 2 Killar AB

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10618/2015
Dnr 1078-2015-1.5.2. Omedelbar justering

36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd,The Liffey,

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-10038/2015
Dnr 1096-2015-1.5.2. Omedelbar justering

37 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Aroma Grill & Bar

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07648/2015
Dnr 1160-2015-1.4. Omedelbar justering

38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Honey Honey

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-10033/2015 Dnr 1174-2015-1.5.2. Omedelbar justering

39 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Latin Sandwich

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10397/2014
Dnr 1178-2015-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

40 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4

40:A Anmälan av tillförordnad förvaltningschef

41 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

42 Anmälan av sociala delegationens protokoll

43 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

44 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

45 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

46 Anmälan av balanslista

47 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§12 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

§13 Anmälan om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom äldreomsorgen och sociala avdelningen

§15 Kvalitetsgarantier 2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
15 1 Kvalitetsgaranti Aktivitetshuset.pdf (52 kb) 15 2 Kvalitetsgaranti Arbetsmarknadsinsatser.pdf (134 kb) 15 3 Kvalitetsgaranti Barn- och ungdomsenheten.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Beställarenheten äldre.pdf (50 kb) 15 Kvalitetsgaranti Boendestöd försöks- och träningslägenheter.pdf (58 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.pdf (57 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för mottagning.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för unga vuxna.pdf (67 kb) 15 Kvalitetsgaranti Enheten för vuxna.pdf (62 kb) 15 Kvalitetsgaranti Familjebehandlargruppen.pdf (121 kb) 15 Kvalitetsgaranti Hammarby Sjöstads förskolor.pdf (76 kb) 15 Kvalitetsgaranti Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder.pdf (61 kb) 15 Kvalitetsgaranti Högalids förskolor.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Klubb Reimersholmes dagverksamhet.pdf (50 kb) 15 Kvalitetsgaranti Kulltorp och Hammarby sjöstads stödboenden.pdf (56 kb) 15 Kvalitetsgaranti Malmens grupp- och servicebostäder.pdf (68 kb) 15 Kvalitetsgaranti Maria förskolor.pdf (61 kb) 15 Kvalitetsgaranti Maria Gamla stans förskolor.pdf (67 kb) 15 Kvalitetsgaranti Midgårds förskolor.pdf (117 kb) 15 Kvalitetsgaranti Nytorgets förskolor.pdf (87 kb) 15 Kvalitetsgaranti Parklekarna Blecktornsparken, Björns trädgård.pdf (123 kb) 15 Kvalitetsgaranti Preventionsgruppen.pdf (124 kb) 15 Kvalitetsgaranti Resursenheten.pdf (136 kb) 15 Kvalitetsgaranti Rosenlunds förskolor.pdf (71 kb) 15 Kvalitetsgaranti Sickla Udde förskolor.pdf (53 kb) 15 Kvalitetsgaranti Sofia förskolor.pdf (139 kb) 15 Kvalitetsgaranti Söderförskolor.pdf (109 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms beroendeteam.pdf (125 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms boendestöd.pdf (60 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms dagliga verksamhet.pdf (50 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms hemtjänstenhet.pdf (73 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms neuropsykiatriska servicebostad.pdf (54 kb) 15 Kvalitetsgaranti Södermalms vård- och omsorgsboendeenhet.pdf (80 kb) 15 Kvalitetsgaranti Söders korttidshem.pdf (59 kb) 15 Kvalitetsgaranti Västra Söders förskolor.pdf (163 kb) 15 Kvalitetsgaranti Östra Söders förskolor.pdf (50 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20160204.pdf (282 kb)

§16 Upphandling av drift av Tanolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder

§17 Upphandling av driften av Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

§18 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen 2015

§20 Svar på medborgarförslag om behållare för pantburkar och flaskor vid soptunnor/papperskorgar på Södermalm

§21 Svar på medborgarförslag om Skinnarviksberget, Långholmen, Fåfängan och konsekvenser av cyklande på Södermalm

§22 Inkommet medborgarförslag om isbana i Björns trädgård

§23 Inkommet medborgarförslag om upprustning av parkyta vid Fatbursgatan 18

§24 Revidering av delegationsordningen

§25 Förordnade av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§26 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS

§27 Förslag till organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad

§35 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, 2 Killar AB

§36 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd,The Liffey

§37 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Aroma Grill & Bar

§38 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Honey Honey

§39 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Latin Sandwich

§40 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4

§40:a Anmälan av tillförordnad verksamhetschef 160205-160212

§41 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§42 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§43 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§44 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§45 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§46 Anmälan av balanslista

§47 Information från förvaltningen