Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (288 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

Dnr 2-2016-1.2.2. dnr 46-2016-1.2.2. dnr 86-2016-1.2.2. dnr 87-2016-1.2.2. dnr 104-2016-1.2.2. dnr 116-2016-1.2.2.

7 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 1226-2014-1.2.2. dnr 1228-2014-1.2.2. dnr 1076-2015-1.2.2.

8 Information om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi inom sociala avdelningen

10 Offentliga väggar för gatukonst. Förslag till genomförande av uppdrag från stadsdelsnämnden

11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende

Dnr 41-2015-1.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Avtal om driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende

Dnr 220-2016-2.2.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Lämna lokalerna i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens vård- och omsorgsboende

Dnr 181-2016-1.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Fördelning av föreningsbidrag

Dnr 1114-2015-5.4. dnr 1230-2014-5.4. dnr 1241-2014-5.4. dnr 1265-2014-5.4.

15 Avtal om driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende

Dnr 123-2016-1.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm-Gotland avseende drit av öppen daglig verksamhet för personer med synskada

17 Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre, nr 3, 2016

Svar på revisonskontorets granskning
Dnr 132-2016-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Utförande av assistans i egen regi

19 Ett Stockholm tillgängligt för alla

Svar på skrivelse från från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Birgitta Sevefjord (V) Dnr 464-2015-1.2.1.

20 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser

Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD) Dnr 865-2015-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Byte av sammanträdesdag

22 Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

23 Svar på medborgarförslag handikappanpassning på Södermalm

25 Svar på medborgarförslag om hantering av medborgarförslag (e-petitionssystem)

26 Inkommet medborgarförslag, Södermalms stadsdelsnämnd bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

27 Inkommet medborgarförslag om att sätt upp vattenberedare på vissa allmänna platser.

28 Inkommet medborgarförslag om flaggstång vid Fåfängan samt förslag om att skapa en ny logga och flagga för Södermalm

Remissärenden

29 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

30 Motion (2015:71) - Utred möjligheten till bad i Hammarby sjöstad

Remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 106-1570/2015
Dnr 1082-2015-1.5.1. Omedelbar justering

31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Thongwiset

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-10899/2015
Dnr 10-2016-1.5.2. Omedelbar justering

32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Oliodeli

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-02381/2016
Dnr 105-2016-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

33 Anmälan av kontorsutlåtande gällande förvaltningssvar på remiss om förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting

34 Ersättares möjlighet att lägga skrivelser

Anmälan av kommunstyrelsens svar på Södermalms stadsdelsnämnds hemställan PM 2015:205 RI (dnr 105-1489/2015)
Dnr 530-2015-1.2.1.

35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

38 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

39 Anmälan av balanslista

40 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (253 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§6 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen

§7 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi

§8 Information om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi

§9 Månadsrapport för februari 2016

§10 Offentliga väggar för gatukonst.

§11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och

§12 Avtal om driften av Vintertullens vård- och

§13 Lämna lokalerna i fastigheten Hamnvakten 7,

§14 Fördelning av föreningsbidrag

§15 Avtal om driften av Hornskrokens vård- och

§16 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm-Gotland

§17 Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre,

§18 Utförande av assistans i egen regi

§19 Ett Stockholm tillgängligt för alla Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl.

§20 Verksamheter på entreprenad och

§21 Byte av sammanträdesdag

§22 Revidering av delegationsordningen för Södermalms

§23 Svar på medborgarförslag handikappanpassning på

§24 Svar på medborgarförslag om utvecklingen av

§25 Svar på medborgarförslag om hantering av

§26 Inkommet medborgarförslag, Södermalms

§27 Inkommet medborgarförslag om att sätt upp

§28 Inkommet medborgarförslag om flaggstång vid

§29 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för

§30 Motion (2015:71) - Utred möjligheten till bad i

§31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.

§32 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.

§33 Anmälan av kontorsutlåtande gällande

§34 Ersättares möjlighet att lägga skrivelser Anmälan av kommunstyrelsens svar på Södermalms stadsdelsnämnds hemställan PM 2015:205 RI (dnr 105-1489/2015)

§35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§38 Anmälan av protokoll från rådet för

§39 Anmälan av balanslista

§40 Information från förvaltningen