Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (246 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Slutet sammanträde

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap § 1 punkten föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap a § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Information om ärenden enligt lex Sarah i egenregi inom sociala avdelningen

Dnr 937-2015-1.2.2. dnr 92-2016-1.2.2. dnr 126-2016-1.2.2. dnr 162-2016-1.2.2. dnr 107-2016-1.2.2.

10 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom äldreomsorgen

Dnr 84-2016-1.2.2. dnr 160-2016-1.2.2. dnr 163-2016-1.2.2.
dnr 164-2016-1.2.2. dnr 195-2016-1.2.2.

11 Information om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi inom äldreomsorgen

Dnr 314-2016-1.2.2. dnr 315-2016-1.2.2.
Beslutsärenden

14 Återrapportering av 2015 års utvecklingsmedel för våld i nära relationer

16 Häv avtalet med Samtrans

Svar på skrivelse från Erik Jahn (L)
Dnr 146-2016-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 EES-medborgare på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Erik Jahn (L) och Leif Kroon (KD)
Dnr 145-2016-1.2.1.

18 Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

20 Inkommet medborgarförslag om utegym i Anders Franzens park

20:a Inkommet medborgarförslag om lokal för medborgaraktiviteter

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Reggev Hummus & Espressobar

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-03296/2016
Dnr 171-2016-1.5.2.

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Eatwith Jonna

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-03255/2016
Dnr 219-2016-1.5.2.

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Neverland

Remiss från tillståndsenheten, 9.1-03755/2016
Dnr 247-2016-1.5.2.
Anmälningsärenden

Änmälnigsärenden

25 Anmälan av parkinvesteringsönskemål för perioden 2017-2019

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

32 Anmälan av balanslista

33 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap a § föräldrabalken (FB)

§9 Information om ärenden enligt lex Sarah i egenregi inom sociala avdelningen

§10 Information om ärenden enligt lex Sarah i egen regi inom äldreomsorgen

§11 Information om ärenden enligt lex Sarah i enskild regi inom äldreomsorgen

§14 Återrapportering av 2015 års utvecklingsmedel för våld i nära relationer

§16 Häv avtalet med Samtrans

§18 Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

§20 Inkommet medborgarförslag om utegym i Anders Franzens park

§21:a Inkommet medborgarförslag om lokal för medborgaraktiviteter

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Reggev Hummus & Espressobar

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Eatwith Jonna

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Neverland

§27 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§30 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§31 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§33 Anmälan av balanslista

§34 Information från förvaltningen