Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-01-02

Sammanträde 2017-01-02

Datum
Klockan
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Val av ledamöter och ersättare till social delegation 2017

3 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2017

Anmälningsärenden

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnd

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (235 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Val av ledamöter och ersättare till social delegation 2017

§3 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2017

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnd