Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

7 Upprustning av och utvidgad parkmiljö i Hammarby sjöstad

8 Bygg inte hinderbana i Södermalmsallén

Inkommet medborgarförslag Dnr 123-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny fotbollsplan norr om Hornsgatan

Inkommet medborgarförslag Dnr 276-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Parkvärdar och flytt av bänkar m.m. i Tanto

Inkommet medborgarförslag Dnr 249-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Blå lekhusen i Bergsgruvan

Inkommet medborgarförslag Dnr 277-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Park och träd i Hammarby sjöstad

Inkommet medborgarförslag
Dnr 135-2017-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

13 Förslag till ändring av detaljplan genom tillägg av planbestämmelser för Hönsfodret 1 i stadsdelen Södermalm, S-ÄDp 2013-06196

14 Motion (2016:119) om ett idrottskluster i Södra Skanstull

16 Motion (2016:116) om att se över stadens lokala alkoholförbud

17 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

18 Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss från kommunstryelsen, trafikroteln Dnr 274-2017-1.5.1. Utsändes senare

19 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Pane Fresco, Fredriksdalsgatan 1 & 3

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-03208/2017 Dnr 283-2017-1.5.2.

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Taco Bar, Hammarby Kaj 8 A

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-04082/2017 Dnr 239-2017-1.5.2.

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Gamla Stans Fisk

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-03878/2017
Dnr 224-2017-1.5.2.

Anmälningsärenden

22 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskild regi

23 Anmälan av investeringsönskemål för perioden 2018-2020 för parkinvesteringar samt reinvesteringar på parkmark

24 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

26 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

27 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Finns tillgängliga vid sammanträdet

27:a Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

28 Anmälan av balanslista

29 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (258 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

§3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§8 Bygg inte hinderbana i Södermalmsallén

§9 Ny fotbollsplan norr om Hornsgatan

§10 Parkvärdar och flytt av bänkar m.m. i Tanto

§12 Park och träd i Hammarby sjöstad

§22 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskild regi

§23 Anmälan av investeringsönskemål för perioden 2018-2020 för parkinvesteringar samt reinvesteringar på parkmark

§24 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§26 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§27 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§28:a Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

§29 Anmälan av balanslista

§30 Information från förvaltningen