Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (242 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

8 Om fler anslagstavlor för föreningar i Hammarby Sjöstad

10 Borttagande av de två blå husen i lekparken Bergsgruvan

11 Utegym i Björns trädgård

12 Medborgarförslag om boulbana i Rosenlundsparken

13 Medborgarförslag - Bygg en dagisgård på Önskeförskolan

Remissärenden

14 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

15 Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

Remiss från kommunstyrelsen, Äldre- och personalroteln
Dnr 165-2017-1.5.1.

16 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Stage, Långholmsgatan 24

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-04920/2017
Dnr 338-2017-1.5.2.

17 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Gustaf Af Klint, Södermälarstrand, kajplats 20

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-05489/2017
Dnr 422-2017-1.5.2.

18 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Mizu sushibar, Rosenlundsgatan 13

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-05115/2017
Dnr 458-2017-1.5.2.

19 Yttrande över ansökan serveringstillstånd Bröd & Salt, Skeppsbron Tullhus 3

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-04856/2017
Dnr 329-2017-1.5.2.

Anmälningsärenden

20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017

21 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

22 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

25 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Finns tillgängliga vid sammanträdet

26 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

27 Anmälan av balanslista

28 Information från förvaltningen

29 Övriga frågor

3 Föredragningslista Södermalm stadsdelsnämnd Föredragningslista 17 maj 2017 Södermalm stadsdelsnämnd Box 4270, 102 66 Stockholm soder@stockholm.se Besöksadress Medborgarplatsen 25

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§12 Medborgarförslag om boulbana i Rosenlundsparken

§13 Medborgarförslag - Bygg en dagisgård på Önskeförskolan

§15 Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

§16 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Stage, Långholmsgatan 24

§17 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Gustaf Af Klint, Södermälarstrand, kajplats 20

§18 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Mizu sushibar, Rosenlundsgatan 13

§19 Yttrande över ansökan serveringstillstånd Bröd & Salt, Skeppsbron Tullhus 3

§20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017

§21 Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi

§22 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§24 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§25 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

§26 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

§27 Anmälan av balanslista

§28 Information från förvaltningen