Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Nedskrivning av 2016 års fodringar

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Anmälan enligt lex Maria

7 Anmälan enligt lex Maria

8 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

11 Nyårsfirande 2017/2018 vid Skeppsbron och Skeppsholmen

12 Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Fredrik Lindstål (C)
Dnr 1008-2017-1.2.1.

13 Förslag om sportautomater i anknytning till idrottsplatser och parker

14 Inkommet medborgarförslag om grusplan Bergsundsstrand

15 Inkommet medborgarförslag om omdaning av park till skolgård

16 Inkommet medborgarförslag - Förbjud användningen av fyrverkerier och pyroteknik för privatpersoner

17 Upphandling av städtjänster

Remissärenden

18 Projektrapport nr 7/2017 "Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen"

Yttrande till revisionskontoret, dnr 3.1.3-92/2017
Dnr 1196-2017-1.2.1.

19 Motion (2017:47) om att Textilgatan i Johanneshov ändrar nämnd till Anders Carlbergs gata

20 Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

22 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 21 december 2017 till 2 januari 2018

23 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

Finns tillgängliga vid sammanträdet

25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

26 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

27 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

28 Anmälan av balanslista

29 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Nedskrivning av 2016 års fodringar

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § 1 punkten

§6 Anmälan enligt lex Maria

§7 Anmälan enligt lex Maria

§8 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§11 Nyårsfirande 2017/2018 vid Skeppsbron och

§14 Inkommet medborgarförslag om grusplan

§15 Inkommet medborgarförslag om omdaning av park till

§16 Inkommet medborgarförslag ­ Förbjud användningen

§17 Upphandling av städtjänster

§22 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 21

§23 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens

§26 Anmälan av protokoll från rådet för

§27 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§28 Anmälan av balanslista

§29 Information från förvaltningen