Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Val av ledamöter och ersättare till social delegation 2018

Anmälningsärende

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnd