Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

7 Tillsynsärende enligt tobakslagen

8 Svar på remiss från JO

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

11 Snyggt och tryggt i Hammarby Sjöstad

Rapport och handlingsprogram från Sjöstadsföreningen
Dnr 424-2018-1.5.1.

12 Medborgarförslag om lovaktiviteter för mellanstadiebarn och högstadiebarn på Södermalm

13 Hundrastgård på Mariatorget

14 Inkommet medborgarförslag om att förbättra miljön runt Maria Beroendecentrum

15 Inkommet medborgarförslag om att marknadsföra Södermalm vid Stockholm marathon och Stockholm halvmarathon

16 Inkommet medborgarförslag - ordningställ del av sandyta i Tanto till beachvolleybollplan

17 Inkommet medborgarförslag - Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Södermalms kommunala lokaler

Remissärenden

18 Revisorernas årsrapport 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd

Yttrande till revisionskontoret, dnr 3.1.2-30/2018
Dnr 334-2018-1.2.1.

19 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang restaurang JA Thai wok & sushi, Hornsgatan 22

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05607/2018
Dnr 490-2018-1.5.2.

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Neverland, Söderhallarna 309

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3-05702/2018
Dnr 516-2018-1.5.2.

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Café Caminito, Vickergatan 33

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-05422/2018
Dnr 525-2018-1.5.2.

Anmälningsärenden

22 Avslut från Arbetsmiljöverket

23 Anmälan av överenskommelse om förlängning av tillfälligt avtal

25 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 2 juli till och med 5 augusti 2018

26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1, 2018

27 Avslut från Inspektionen för vård och omsorg

Tillsyn av individ- och familjeomsorg vid Södermalms stadsdelsnämnd
Dnr 1130-2017-1.2.1.

28 Tilldelningsbeslut avseende driften av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende och Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

29 Anmälan av lex Maria avseende verksamheter i enskild regi

30 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

31 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

34 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

35 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

36 Information från förvaltningen

Övriga frågor

37 Skrivelse om ett ännu bättre Södermalm

37:a Skrivelse om sociala krav i upphandlingar

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§7 Tillsynsärende enligt tobakslagen

§8 Svar på remiss från JO

§9 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§11 Snyggt och tryggt i Hammarby Sjöstad. Rapport och handlingsprogram från Sjöstadsföreningen

§12 Medborgarförslag om lovaktiviteter för mellanstadiebarn och högstadiebarn på Södermalm

§14 Inkommet medborgarförslag om att förbättra miljön runt Maria Beroendecentrum

§15 Inkommet medborgarförslag om att marknadsföra Södermalm vid Stockholm marathon och Stockholm halvmarathon

§16 Inkommet medborgarförslag - ordningställ del av sandyta i Tanto till beachvolleybollplan

§17 Inkommet medborgarförslag - Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Södermalms kommunala lokaler

§18 Revisorernas årsrapport 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd

§19 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, ledarhundsekipage får vara i Södermalms kommunala lokaler

§20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Neverland, Söderhallarna 309

§21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Café Caminito, Vickergatan 33

§23 Anmälan av överenskommelse om förlängning av tillfälligt avtal, Bergsunds vård- och omsorgsboende

§25 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 2 juli till och med 5 augusti 2018

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1, 2018

§27 Avslut från Inspektionen för vård och omsorg. Tillsyn av individ- och famileomsorg vid Södermalms stadsdelsnämnd

§28 Tilldelningsbeslut avseende driften av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende och Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

§29 Anmälan av lex Maria avseende verksamheter i enskild regi

§30 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§31 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§34 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§35 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§36 Information från förvaltningen

§37 Skrivelse om ett ännu bättre Södermalm

§37:a Skrivelse om sociala krav i upphandlingar