Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Anmälan av sociala delegationens protokoll

11 Flytt till nya lokaler för sysselsättningsverksamheten Aktivitetshuset

12 Upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar Genomförandebeslut

13 Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Södermalms kommunala lokaler Svar på medborgarförslag

14 Inkommet medborgarförslag om campingplats vid Klevgränd

15 Inkommet medborgarförslag om julbelysning på Götgatan

16 Inkommet medborgarförslag om badmöjligheter längs Bergsunds strands kaj

17 Inkommet medborgarförslag om bevattning av gräsytor i parker på västra Södermalm

18 Inkommet medborgarförslag om utegym i Tengdalsparken

19 Inkommet medborgarförslag om behov av fler utegym på Södermalm

20 Inkommet medborgarförslag om utom- och inomhus badanläggning

21 Inkommet medborgarförslag om att plantera träd och bygga tak vid plaskdammen i Lilla Blecktornsparken

22 Inkommet medborgarförslag om att anordna hundbad i Tantolunden

23 Inkommet medborgarförslag om dricksvattenfontäner

Remissärenden

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Hörnet restaurang och Cafe, Lugnets allé 80

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-05613/2018
Dnr 704-2018-1.5.2.

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Boginee Bibimbap, Ölandsgatan 47

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09358/2017
Dnr 795-2018-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang KÄK, Hornsbruksgatan 26

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.3-09198/2018
Dnr 795-2018-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Den Lille Havsfruens smørebrød AB, Skeppsbron 24

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-08208/2018
Dnr 830-2018-1.5.2.

28 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/798
Dnr 596-2018-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

29 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kv 2 2018

30 Sjöstadsgården vård- och omsorgsboende

Nytt tilldelningsbeslut i central entreprenadupphandling 2018
Dnr 787-2018-7.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

33 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

36 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

38 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare, dag för justering och anmälan av

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten i föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

§8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

§9 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§11 Flytt till nya lokaler för sysselsättningsverksamheten Aktivitetshuset

§12 Upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar Genomförandebeslut

§13 Synliggör att ledarhundsekipage får vara i Södermalms kommunala lokala

§14 Inkommet medborgarförslag om campingplats vid Klevgränd

§15 Inkommet medborgarförslag om julbelysning på Götgatan

§16 Inkommet medborgarförslag om badmöjligheter längs Bergsunds kaj strand

§17 Inkommet medborgarförslag om bevattning av gräsytor i parker på västra Södermalm

§18 Inkommet medborgarförslag om utegym i Tengdalsparken

§19 Inkommet medborgarförslag om behov av fler utegym på Södermalm

§20 Inkommet medborgarförslag om utom- och inomhus badanläggning

§21 Inkommet medborgarförslag om att plantera träd och bygga tak vid plaskdamm

§22 Inkommet medborgarförslag om att anordna hundbad i Tantolunden

§23 Inkommet medborgarförslag om dricksvattenfontäner

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Hörnet restaurang och Cafe, Lugnets allé 80

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Boginee Bibimbap, Ölandsgatan 47

§26 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang KÄK, Hornsbruksgatan 26

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Den Lille Havsfruens smørebrød AB, Skeppsbron 24

§28 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

§29 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kv 2 2018

§30 Sjöstadsgården vård- och omsorgsboende Nytt tilldelningsbeslut i central entreprenadupphandling 2018

§32 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§33 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§36 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§38 Information från förvaltningen