Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

2:a Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

2:b Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

3 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

5 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer

7 Åtgärder mot cykelstölder

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Anne-Lie Elfvén (L) Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 689-2018-1.2.1.

8 Svar på skrivelse om sociala krav i upphandlingar

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Leif Kroon (KD)
Dnr 617-2018-1.2.1.

9 Oroande med större barngrupper och färre förskollärare på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Anne-Lie Elfvén (L) Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
Dnr 188-2018-1.2.1.

10 Iordningställ en del av sandyta i Tanto till beachvolleybollplan

11 Marknadsför Södermalm vid Stockholm Marathon och Stockholm Halvmarathon

12 Askkoppar mellan Katarina Bangata 58-60

13 Inkommet medborgarförslag om att enbart servera svenskt kött på stadsdelens förskolor

14 Inkommet medborgarförslag Hundrastgård i nedre Tantolunden

15 Inkommet medborgarförslag om åtgärder vid badet vid betongbryggan i slutet av Reimersholmskajen

16 Inkommet medborgarförslag gällande fotbollsplan intill Katarina Norra skola

17 Inkommet medborgarförslag om bättre sexualundervisning i skolan och förskolan

Remissärenden

18 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Luna Rossa, Hammarby Allé 101

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 916-2018-1.5.2.

Anmälningsärenden

19 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

20 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

23 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

24 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

26 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare, dag för justering och anmälan av föregående protokoll

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§2:a Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) 1 punkten föräldrabalken (FB)

§2:b Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) 1 punkten föräldrabalken (FB)

§3 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§5 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer

§10 Iordningställ en del av sandyta i Tanto till beachvolleybollplan

§11 Marknadsför Södermalm vid Stockholm Marathon och Stockholm Halvmarathon Svar på medborgarförslag

§13 Inkommet medborgarförslag om att enbart servera svenskt kött på stadsdelens förskolor

§14 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård i nedre Tantolunden

§15 Inkommet medborgarförslag om åtgärder vid badet vid betongbryggan i slutet av Reimersholmskajen

§16 Inkommet medborgarförslag gällande fotbollsplan intill Katarina Norra skola

§17 Inkommet medborgarförslag om bättre sexualundervisning i skolan och förskolan

§18 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Luna Rosso, Hammarby Allé 101

§19 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§20 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§23 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§24 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§26 Information från förvaltningen