Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslutsärenden

7 Månadsrapport per september 2018

8 Utse utredare i adoptionsärenden

9 Förlängning av ansökningstid för föreningsbidrag till den 30 november 2018

10 Slopa alkoholförbud på Södermalm

Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)
Dnr 1245-2018-1.2.1.

11 Förlängning av avtal med Norlandia Care Kosmo AB avseende driften av Guldäggets, Grindstugans, Magdas och Pärlans dagverksamheter

14 Cykelförbud på promenadvägen vid Årstaviken

15 Behov av flera utegym på Södermalm

16 Utegym i Tengdahlsparken

18 Bevattning av gräsytor i parker på västra Södermalm

19 Inkommet medborgarförslag om bänkar i Södermalmsallén

20 Inkommet medborgarförslag om Swish på förskolor och skolor

21 Inkommet medborgarförslag om Health walks

22 Inkommet medborgarförslag om pontonbro till Årsta holmar

22:a Val av ordförande och vice ordförande till sociala delegationen 2018

24 Motion om att rusta upp kollektivtrafikmöjligheterna på Gullmarsplan

25 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

26 Betänkande från Mottagarutredningen (SOU 2018:22) - den kompletterande promemoria Ett socialt hållbart boende

27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Prepp, Rosenlundsgatan 36

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09721/2018
Dnr 991-2018-1.5.2.

28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Baras Hörn, Sankt Paulsgatan 22 A

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09570/2018
Dnr 948-2018-1.5.2.

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Raw Sushi & Bowl, Skånegatan 92

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09694/2018
Dnr 962-2018-1.5.2.

Anmälningsärenden

30 Anmälan av lex Maria avseende verksamheter i egen regi

31 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

32 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

32:a Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 9 november till och med 19 november 2018

33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

35 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

36 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare, dag för justering och anmälan av föregående protokoll

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

§6 Anmälan av sociala delegationen protokoll

§8 Utse utredare i adoptionsärenden

§9 Förlängning av ansökningstid för föreningsbidrag till den 30 november 2018

§10 Slopa alkoholförbud på Södermalm Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

§11 Förlängning av avtal med Norlandia Care Kosmo AB avseende driften av Guldäggets, Grindstugans, Magdas och Pärlans dagverksamheter

§14 Cykelförbud på promenadvägen vid Årstaviken Svar på medborgarförslag

§15 Behov av flera utegym på Södermalm Svar på medborgarförslag

§18 Bevattning av gräsytor i parker på västra Södermalm Svar på medborgarförslag

§19 Inkommet medborgarförslag om bänkar i Södermalmsallén

§20 Inkommet medborgarförslag om Swish på förskolor och skolor

§21 Inkommet medborgarförslag om Health walks

§22 Inkommet medborgarförslag om pontonbro till Årsta

§22:a Val av ordförande och vice ordförande till sociala delegationen 2018

§25 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/430

§26 Betänkande från Mottagarutredningen (SOU 2018:22) ­ den kompletterande promemoria Ett socialt hållbart boende Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/1258

§27 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Prepp, Rosenlundsgatan 36 Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09721/2018

§28 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Baras Hörn, Sankt Paulsgatan 22 A Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09570/2018

§29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Raw Sushi & Bowl, Skånegatan 92 Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1-09694/2018

§30 Anmälan av lex Maria avseende verksamheter i egen regi

§31 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§32 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§32:a Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 9 november till och med 19 november 2018

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionäsråd

§34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§35 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§36 Information från förvaltningen