Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 - endast för nämndens ledamöter och ersättare.

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

3 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

4 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

5 Nedskrivning av fodringar

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

7 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

8 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2019

9 Nyårsfirande 2018-2019 vid Skeppsbron och Skeppsholmen

10 Bättre sexualundervisning i skola och förskola

11 Enbart servera svenskt kött på stadsdelens förskolor

12 Medborgarförslag gällande vandringar på Södermalm

13 Hundrastgård i nedre Tantolunden

14 Åtgärder vid badet vid betongbryggan i slutet av Reimersholmskajen

15 Lägg värmeslingor under konstgräsplan i parken Droskan

16 Återtagande av skrivelse

17 Inkommet medborgarförslag om utegym

18 Inkommet medborgarförslag om terminskort

19 Inkommet medborgarförslag om terminsbiljett för elever

20:a Hyreskontrakt Hamnvakten 12, Förskolan Östangård

Remissärenden

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Pasta Gudfadern, Söderhallarna, Medborgarplatsen 3

Remiss från tillståndsenheten, dnr
Dnr 1291-2018-1.5.2.

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Konditori Sthlms Stadsmuseum, Peter Myndes backe 6


Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09279/2018
Dnr 1258-2018-1.5.2.

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Lasse i Gatan, Västerlånggatan 60

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11750/2018
Dnr 1258-2018-1.5.2.

Anmälningsärenden

24 Anmälan av nedskrivninga av fordringar i förvaltningens räkenskaper

25 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 20 december till och med 28 december 2018

26 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

27 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

31 Anmälan av protokoll från styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§1 Val av justerare och dag för justering Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§3 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

§4 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

§5 Nedskrivning av fodringar

§6 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§7 Information från förvaltningen

§8 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2019

§9 Nyårsfirande 2018-2019 vid Skeppsbron och Skeppsholmen

§10 Bättre sexualundervisning i skola och förskola Svar på medborgarförslag

§11 Enbart servera svenskt kött på stadsdelens förskolor Svar på medborgarförslag

§12 Medborgarförslag gällande vandringar på Södermalm Svar på medborgarföslag

§16 Återtagande av skrivelse

§17 Inkommet medborgarförslag om utegym

§18 Inkommet medborgarförslag om terminskort

§19 Inkommet medborgarförslag om terminsbiljett för elever

§20:a a Hyreskontrakt Hamnvakten 12, förskolan Östangård

§21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Pasta Gudfadern, Söderhallarna, Medborgarplatsen 3 Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09361/2018

§22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Konditori Sthlms Stadsmuseum

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Lasse i Gatan

§24 Anmälan av nedskrivninga av fordringar i förvaltningens räkenskaper

§25 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör

§26 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§27 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§30 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§31 Anmälan av protokoll från styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation