Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Beslutsärenden

2 Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen 2019

4 Val av råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

Anmälningsärenden

5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnd

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och