Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 8, Linnesalen

Södermalms stadsdelsnämnd byter publiceringsverktyg. Från och med i juni kommer stadsdelsn Läs mer...ämndens ärenden att publiceras i e-tjänsten Meetings Plus. https://edokmeetings.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 - endast för nämndens ledamöter och ersättare.

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

3 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

4 Information från förvaltningen

6 Central upphandling av vård- och omsorgsboende

7 Tvätt inom hemtjänsten

9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnade enligt lagen med vissa särskilda bestämmelser om vård av unga (LVM)

12 Farthinder för cyklister längs promenaden vid Årstaviken

15 Ifyllning av bortflagad färg på cykelbana mellan Ringvägen och Eriksdalsbadet

Svar på medborgarförslag
SÖD 2019/562
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Översyn av skyltning - höga hastigheter på Yttersta Tvärgränd

Remissärenden

18 Motion om inrättande av stödcentrum Stockholms stad

19 Teckenspråkets juridiska status

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Kladdkakan, Stora Nygatan 32

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-4470/2019
SÖD 2019-743
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang TWO, Åsögatan 102

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-4299/2019
SÖD 2019/708
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Berliner Kebab, Medborgarplatsen 3-5

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-4375/2019
SÖD 2019/681

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang YuMe Sthlm, Textilgatan 45

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-4352/2019
SÖD 2019/714
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Hotel Gamla stan, Skeppsbron 22

Hotel Gamla stanRemiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-3774/2019
SÖD 2019/688

25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Gigafood, Magnus Ladulåsgatan 10

Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-3618/2019
SÖD 2019/698

Anmälningsärenden

26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1, 2019

28 Anmälan om lex Maria avseende verksamheter i egen regi

29 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

30 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

34 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§1 Val av justerare, dag för justering

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§3 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

§4 Informations från förvaltningen

§6 Central upphandling av vård- och omsorgsboende

§7 Tvätt inom hemtjänsten

§9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnade enligt lagen med vissa särskilda bestämmelser om vård av unga (LVM)

§15 Ifyllning av bortflagad färg på cykelbana mellan Ringvägen och Eriksdalsbadet Svar på medborgarförslag

§19 Teckenspråkets juridiska status Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018-1520

§20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd restaurang Kladdkakan, Stora Nygatan 32

§21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang TWO, Åsögatan 102

§22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Berliner Kebab

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurangYuMe Sthlm, Textilgatan 45 Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1.1-4352/2019

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, Hotel Gamla stan

§25 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Gigafood, Magnus Ladulåsgatan 10 Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-3618/2019

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1, 2019

§28 Anmälan av lex Maria avseende verksamheter i egen regi

§29 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

§30 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

§32 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

§34 Anmälan av protokoll från Södermalms styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§36 Information från förvaltningen