Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018

5 Finansiell rapport december 2018

6 Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2018

§5 Finansiell rapport december 2018

§6 Svar på skrivelse angående situationen i Gamla stan

§7 Inkomna skrivelser, anmälan