Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bandlerrummet, Kulturhuset Stadsteatern

2 Föregående protokoll 1/2016 (bifogas ej undertecknat)

3 Beslut ang. budget 2017 och långsiktig strategisk inriktning 2018 till 2019 (bifogas)

4 Beslut ang. styrelsesekreterare

5 Beslut ang. verksamhetsidé (bifogas)

7 Beslut ang. "Vision 2040, Ett Stockholm för alla"- kompletterande ägardirektiv (bifogas)

8 Beslut ang. innovationsstrategi för Stockholms stad - kompletterande ägardirektiv (bifogas)

10 Besök av Olof Hanson chef Vällingby/konstnärlig ledare och Ayesha Quraishi bitr. konstnärlig ledare, Vällingby.

11 Eventuella övriga ärenden.