Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2016-05-25

Sammanträde 2016-05-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Vällingby, Trappan, Vällingby Torg 43

4 Beslut ang styrelsens arbetsordning inkluderande VD-instruktion (bifogas)

6 Beslut ang. "Stockholms stads Miljöprogram 2016-2019" - kompl. ägardirektiv (bifogas)

7 Beslut ang. "Program för upphandling och inköp" inkluderande "reviderad antidiskrimineringsklausul" - kompl. ägardirektiv (bifogas)

8 VD-rapport och besökstablå per 2016-04-30 (bifogas)

9 Ny decentraliserad organisation (org.plan bifogas)