Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2016-09-19

Sammanträde 2016-09-19

Datum
Klockan
Plats

3 Beslut ang. tertialrapport 2, 2016 jämte helårsprognos till Stockholms Stadshus AB (bifogas).

6 Beslut ang. policy Corporate Social Responsibility (bifogas).

7 Beslut ang. kompletterande ägardirektiv stadens arbete mot våldsbejakande extremism (bifogas).

8 Byte av Kulturhuset Stadsteaterns glasfasad (bifogas).

11 Information om internkontroll hösten 2016.

13 Eventuella övriga frågor.