Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2016-11-14

Sammanträde 2016-11-14

Datum
Klockan
Plats

2 Anmälan av protokoll 4/2016 (bifogas ej undertecknat).

3 Beslut ang. budget och verksamhetsplan 2017 (bifogas).

7 Beslut ang. personalpolicy Stockholms stad - kompletterande ägardirektiv (bifogas).

9 Eventuella övriga frågor.

Bifogas: Finansborgarrådets förslag till budget och ägardirektiv 2017-2019.