Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2017-02-06

Sammanträde 2017-02-06

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bandlerrummet, Kulturhuset Stadsteatern

2 Anmälan av protokoll 5/2016 (bifogas ej undertecknat).

3 Anmälan av de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut samt stadsrevisionens granskningspromemoria (bifogas).

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer, auktoriserad revisor Jonatan Svensson, representant för stadens revisionskontor, Anna-Karin Karlström samt lekmannarevisorerna Susann Jensen Engström och Inge-Britt Lundin - kommer att närvara.

4 Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2016 (VD-kommentar, preliminär årsredovisning samt ILS-/utfallsrapport bifogas).

6 Beslut om hyresförhandling (bifogas).

9 Information om upprustning av tekniska installationer.

10 Information om byte av styrsystem stora scenen.

11 VD-rapport samt besökstablå per 2017-01-31 (utdelas).

12 Eventuella övriga frågor.

-OBS! Förvaltningsberättelse avseende verksamhetsåret 2016, ska undertecknas i samband med styrelsemötet. Ordinarie ledamot som inte kan närvara på styrelsemötet bör snarast kontakta ekonomichef Malin Dahlberg, malin.dahlberg@stadsteatern.stockholm.se för att bestämma tidpunkt för undertecknande av förvaltningsberättelsen. -Årsstämma för Stockholms Stadsteater AB äger rum den 21 mars, 2017 kl. 13.30 på Stockholms Stadshus AB - information om årsstämman bifogas.