Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-05-17

Datum
Klockan
Plats

2 Anmälan av styrelseprotokoll 2/2017 (bifogas)

3 Besök av Kerstin Brunnberg, presentation om utredningen angående resultatet av sammanslagningen mellan Kulturhuset och Stockholms Stadsteater

4 VD-kommentar samt ekonomisk rapportering tertial 1, samt beslut angående prognos för hela år 2017 (bifogas)

5 Beslut ang. svar till remissen "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter" (bifogas)

6 Beslut ang. mottagande av testamenterad egendom

7 Beslut ang. investering i nytt styrsystem

8 Beslut ang. ändrad tid för styrelsemötet i november

9 Beslut ang. styrelsens arbetsordning inkluderande VD-instruktion (bifogas)

11 Beslut ang. "Program för kvalitetsutveckling" - kompletterande ägardirektiv (bifogas)

12 Beslut ang. "Vision 2040" - kompletterande ägardirektiv (bifogas)

13 Beslut ang. "Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017" - kompletterande ägardirektiv (bifogas)

14 VD-rapport och besökstablå per 2017-04-30 (bifogas)