Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2017-10-04

Sammanträde 2017-10-04

Datum
Klockan
Plats

1 Besök av Per Ahrbom arkitekt, Åsa Mårtensson bibliotekschef, och Maria Mårsell bitr. bibliotekschef tillika vuxenbibliotekschef.

4 Beslut ang. tertialrapport 2, 2017 jämte helårsprognos till Stockholms Stadshus AB (bifogas).

6 Beslut om uppdaterad antidiskrimineringsklausul i stadens program för upphandling och inköp- kompletterande ägardirektiv (bifogas).

7 Beslut om Stockholms stads filmstrategi - kompletterande ägardirektiv (bifogas)

8 VD-rapport, samt besökstablå per 2017-09-30 (delas ut vid mötet).