Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
Plats

1 Kulturhuset Stadsteaterns arbete för en arbetsplats fri från trakasserier och kränkande särbehandling, besök av HR-chef Lena Joelsson.

3 Anmälan av protokoll 5/2017 (bifogas ej undertecknat).

5 Beslut ang. upprustning av tekniska installationer för fastigheten Skansen 23 (bifogas).

8 Beslut ang. godkännande av komplettering till Stockholms stads program för upphandling och inköp med riktlinjer jämte avtalsklausul för säkerställande av allmänhetens insyn - kompletterande ägardirektiv (bifogas).

10 Eventuella övriga frågor.

Bifogas: Informationsbrev från VD till organisationen, 4 november, 2017, samt informationsbrev från VD till organisationen, 9 november 2017.